Banefelt Cup

Post date: Jan 18, 2017 9:15:42 PM

Vi starter opp noe vi har kalt for Banefelt Cup. Kort fortalt er dette et uapprobert stevne som vi skyter hver siste torsdag i hver måned fremover. Vi skyter i de vanlige klassene og øvelsene og har lagt til tre øvelser for våpen av spesifikk karrakter. Hver av disse torsdagene kåres der klassevinnere i alle øvelser, men premiert blir dem som ved slutten av året har oppnådd høyeste sammenlagte poengsum i de ulike klassene.

Hensikten er at medlemmer skal få trening i å skyte stevner og at vi skyter felt regelmessig gjennom året. Stevnene er mye likt Norgesfelt i oppbygning.

Dette passer for alle medlemmer, og klubbens våpen vil være tilgjengelig for de som ønsker å låne våpen.

For detaljer se beskrivelser i dokumentene under her.