Årstadfjellet blir ny innendørsbane!!

Post date: Oct 15, 2011 7:14:00 AM

Det ble på styremøte onsdag 12. oktober 2011 enstemmig vedtatt at Egersund Pistolklubb skal leie Årstadfjellet og bygge ny innendørsbane.

Planer og en del forberedende arbeid er allerede startet. (Bruksendring, kulefanger, ventilasjon bygging generelt)

Originale tegninger av tunnelen.

Originale tegninger av tunnelen 2

En stor takk til alle som var med på realisere denne flotte pistolbanen.

Noen bilder slik tunnelen ser ut før vi starter jobb

Gang inn i tunnelen Kjøkken og toalett "avdeling"

Selve banen - skyteområdet

Sekreteriat Oppholdsrom

Da var vi i gang med ombyggingen i Årstadfjellet

Uke 43:

Det ble gjort en del forberedelse i uke 43. Stålet til kulefangeren (den gamle fra Eie) har blitt ren skåret og kjørt ned til tunnelen.

Stillas ble montert slik at vi kan begynne sveising av kulefanger samt kjekt å ha under byggingen.

Vi har fått ned en stor rull meg gummimatter (tykke transportband) til å ha på veggen bak kulefangeren. Denne ble skåret opp i lengder klar til "montering på vegg"

Vi fikk også inn en ny safe.

Gjert med jekken Alf Reidar og Hans Olav i "business" - nye safen i bakgrunnen

Utstyret begynner å komme på plass og stillaset er opp

Gummimatten måtte skjæres i biter - dette var en tung og skitten jobb

Ingvar har "den store oversikten"..................................mens Jørn kutter opp mattene i godt driv.

Uke 44:

Mattene ble hengt opp bak kulefanger. Rammen og kulefangeren er under kontruksjon.

Beskyttelsemattene er blitt hengt opp på veggen

Rammen til kulefangeren og kulefangeren er under kontruksjon

Mekanismen til vendefigurene har kommet i hus "Opprensking" rundt inngangen har så vidt begynt.

Uke 45

Sveising!!!!

Sveising av kulefangeren er godt i gang.

Uke 46/47

Kulefangeren er ferdig. "dassen" er modifisert og klar formontering av lydvegg

Uke 48/49

Konturene av bakveggen til standplassen begynner å vise. "Beskyttelsen platen" for skivelyset er montert opp

Uke 50

Legging av gulvet på standplass, gulvet får også integrert ventilasjonskanal for avsug.

Uke 51

Bygging av tak og vegger samt standplass er under arbeid. Alt av reisverk er oppe.

Uke 52

Paneling av tak og vegger på standplass samt bygging av standplassbenk og "båser". Her blir det saker....... :-)

Uke 1

Mer paneling, nå begynner helheten å "komme frem"

Sofagruppen er på plass i oppholdrommet. Skivearrangementer begynner å ta form

Ventilasjonskarene er i gang med små ombygginger og justeringen av eksisterende ventilasjonsanlegg

Uke 2

Kulefangeren og skivearrangementet begynner å ble ferdig

Uke 3

I dag 17.januar var politiet og hadde "begynnende godkjenning" på den nye banen.

Dette var meget bra og kun småting som skal på plass før banen blir godkjent.

Godkjenningen vil bli opp til kaliber 11,25mm på 5 standplasser

Uke 4

Ferdig med panelingen Ungene må jo være med far på dugnad i "blåfjell"

Uke 5

Toalettet har blitt flislagt og ny servant er montert Gangen begynner å bli ryddig og ta form

Hans Olav og Ronald tar seg av lakking av standplassen

Maling av gulv på standplass

EPK skiltet "prikken over i`en" er montert

Nå er det snart klar for siste godkjenning og testskyting

Uke 6

Generalprøveskyting for Dugnadsgjengen 9.februar

Det ble utprøving av banen og "innskyting" for dugnadgjengen

Treff ble det, både "her og der" Ingvar hadde med seg kake som det ble god avsetning på

28. Februar 2012 - Åpning av banen!!!!!

Det var en fryd og endelig åpne Årstadfjellet pistolbane.

Vi hadde innen mellom 40 og 50 personer, og det var bare positive tilbakemeldinger.

Krertsen og idrettsrådet hadde funnet veien til "fjellet vårt"

Ingvar fikk blomster og herder for sin utrolige innsats med banebyggingen

En stor takk til alle som har vært med å få realisert denne banen.

Styret.