Årsmøte

Post date: Mar 3, 2017 4:21:49 PM

Jeg viser til tidligere utsendte innkalling og minner om årsmøte i Egersund Pistolklubb onsdag 22. mars kl. 1900 i Tunellen.

Saker til årsmøtet må sendes innen 8. mars.

Årsmøtepapirene blir lagt ut på vår internettside www.egersundpistolklubb.no innen 14. mars.