Stiftende generalforsamling
Onsdag d. 15. januar 2014 kl. 19.00

Stiftende generalforsamling af foreningen: ”Egelund BorgerCenter - EBC”
Sted: Egelund, Bredgade 5, Malling
Tid: d. 15. januar 2014 kl. 19.00

Foreningens formål er at igangsætte og stå for udvikling af et Medborgercenter i Egelund.
Forslag til vedtægter kan ses på Fællesrådets hjemmeside
- www.beder-malling-ajstrup.dk

Agenda:

Velkomst
Status
Aktivitetsplan
Gennemgang vedtægter
Vedtagelse af vedtægter
Stiftende generalforsamling
Valg af ledergruppen
Aktivitetsplan – deltagere


/jørgen bjerg


Om denne hjemmeside:
Denne hjemmeside indeholder information og dokumentation om projektet med at udvikle Egelund Idrætsanlæg til et medborgercenter.
I Aarhus Kommunes  sports- og fritidspolitik for 2013-2016 lægges der op til at udvikle medborgercentre i kommunen.
Det har længe været et ønske i Beder-Malling-Ajstrup at få biblioteket placeret i Egelund. Det var lige ved at lykkes i begyndelsen af 90'erne. Men så trængte Hovedbiblioteket til et nyt tag, og derfor forsvandt pengene. I 2009 udarbejdede en arbejdsgruppe 'Visioner til Idræts- og Kulturcenter i Egelund' også kaldet BMI2012+. Den er vedhæftet denne side.
Da forslaget til sports- og fritidspolitikken blev fremlagt i efteråret 2012, gik en initiativgruppe i gang med at genoplive ideerne i BMI2012+. Fællesrådet indsendte en kommentar - der er vedlagt denne side - til forslaget i december 2012. Og nu er projektet ved at komme godt i gang.

Ċ
Egelund Medborgercenter,
7. jun. 2013 16.03
Ċ
Egelund Medborgercenter,
1. feb. 2014 08.59
Ċ
Egelund Medborgercenter,
7. jun. 2013 15.41
Ċ
Egelund Medborgercenter,
1. feb. 2014 09.02
Ċ
Egelund Medborgercenter,
1. feb. 2014 09.07