Disclaimer

Disclaimer:

Quantum Entrainment/EFT is niet bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. Quantum Entrainment/EFT is een gereedschap of middel, niet het enige middel. Quantum Entrainment/EFT sluit geen enkel ander middel uit.

De Quantum Entrainment/EFT therapie vorm neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.

Quantum Entrainment/EFT adviseurs onthouden zich van uitspraken doen over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. doen geen uitspraken over vakgebieden buiten Quantum Entrainment/EFT en hebben niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.

Hoewel Quantum Entrainment/EFT fantastische resultaten hebben opgeleverd is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt. Jij blijft ten alle tijden persoonlijk verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en voor wat je met Quantum Entrainment/EFT doet en verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven.