שיבושי היגוי אצל ילדים בני נוער ומבוגרים

 שיבושי היגוי אצל ילדים בני נוער ומבוגרים
אפרת קורצר - קלינאית תקשורת מוסמכת
סמטת הורדים 8 אבן יהודה, טל: 054-5240277

שיבושי היגוי, דיבור לא מובן ו- דיבור לא ברור מקשים על תקשורת יעילה בין בני אדם. חשוב וניתן לתקן שיבושי היגוי ולשפר דיבור לא מובן. אפרת קורצר קלינאית תקשורת מוסמכת סוקרת במאמר שיבושי היגוי ושיבושי דיבור אצל ילדים, בני נוער, מבוגרים, לאן ולמי יש לפנות לצורך אבחון וטיפול במידת הצורך

 

מאת אפרת קורצר קלינאית תקשורת מוסמכת

 

שיבושי היגוי, דיבור לא מובן ו- דיבור לא ברור הינם תופעה, בה מתקיימת הגייה משובשת, לא תקינה, של צליל או צלילים מתוך מגוון הצלילים של השפה. שיבושי היגוי שכיחים אצל ילדים צעירים. אולם גם אצל בני נוער, ואף אצל מבוגרים, מתמידים לעיתים שיבושים בהגייה. גורם נוסף המשפיע על מובנות הדיבור הינו חיתוך ההיגוי והדיבור.

 

במאמר זה אתייחס לתהליך הרכישה של צלילי השפה, לסוגים השונים של שיבושי היגוי, לחיתוך ההיגוי והדיבור, וכן ל- שיבושי היגוי אופייניים אצל כל אחת משלוש קבוצות הגיל  – ילדים, בני נוער, מבוגרים.

 

תהליך הרכישה של צלילי השפה:

 

רכישה של צלילי השפה מתחילה בילדות הצעירה ומתפתחת באופן הדרגתי לאורך שנות הילדות. בכל גיל נרכשים מספר צלילים. בגיל 4 שנים ניתן כבר לצפות שילד יהגה נכון את הצלילים "ל", "ת". בגיל ½4 שנים ניתן לצפות שילד יהגה נכון את הצלילים "ק", "ר".

 

עבור כל אחד מהצלילים של השפה נהוג להגדיר גיל רכישה, שהינו הגיל שבו כ-90% מהילדים דוברי השפה כ- שפת אם, הוגים את הצליל בצורה נכונה. הגייה של צליל מסוים אצל ילד מסוים מוגדרת כמשובשת רק לאחר שהילד עבר את גיל הרכישה של אותו צליל והוא אינו הוגה את הצליל נכון.

 

 

סוגים עיקריים של שיבושי היגוי העלולים להופיע אצל ילדים, בני נוער ומבוגרים:

 

השמטה של צליל: ילד עלול לשבש הגייה של צליל מסוים באופן של השמטה של הצליל מהמילה. כלומר, הוא יהגה את המילה ללא הצליל שבהגייתו הוא מתקשה.

 

דוגמא: במקרה וילד משמיט את הצליל "ק" אזי במקום להגות נכון את המילה "קרוב", הוא משמיט את הצליל "ק" והוגה את המילה כ- "ארוב".

 

הגייה לא מדויקת של צליל: ילד עלול להגות צליל באופן לא מדויק, כך שהצליל מקבל גוון משובש. דוגמא: במקרה של ילד המשבש צלילי שורקות, אזי בעת הפקה לא מדויקת של הצליל "ס", כאשר חוד הלשון מבצבץ מבין קשתות השיניים הקדמיות, הצליל של ה- "ס" ישמע עמום וילדותי. בשיבוש  לטרלי של צלילי שורקות, הצלילים נשמעים כאילו פיו של הילד מלא רוק.

 

החלפה של צליל בצליל אחר: ילד עלול לשבש הגייה של צליל מסוים באופן של החלפה עקבית של צליל זה בצליל אחר. לדוגמא, החלפה של הצליל "ק" ב- "ת"; החלפה של הצליל "ל" ב- "י".

 

דוגמא: ילד המחליף את הצליל "ק" ב- "ת" הוגה את המילה "קוקוריקו" כ- "תותוריתו".

 

השמטה או החלפה של קבוצת צלילים (שיבוש זה מוכר כתהליך פונולוגי): ילד עלול להתקשות בהפקה של קבוצה שלמה של צלילים במידה שאינו מצליח לבצע את מאפיין ההגייה של קבוצת הצלילים. לדוגמא, כאשר ילד לא מצליח לנתב זרם אוויר לאורך חלל הפה בין החיך לבין הלשון, הוא יתקשה בהפקה של קבוצת הצלילים החוככים (כגון: "ח","ס","ז","ש"), ועקב כך הילד ישמיט את הצלילים הללו או יהגה במקומם צלילים מקבוצה בעלת מאפיין הגייה אחר.

 

שיבושי היגוי אידיוסינקרטיים: הילד עלול לשבש הגייה של צלילים במילים בדרך שונה בכל פעם, ללא עקביות בשיבוש.

 

חיתוך ההיגוי והדיבור: מידת הדיוק של חיתוך ההיגוי והדיבור משתנה מאוד בין אדם לאדם. כאשר חיתוך הדיבור לא מדויק, הדיבור לא ברור, הוא נשמע מטושטש, ממולמל, ואינו מובן מספיק. חיתוך היגוי לקוי עלול להופיע בכל קבוצות הגיל. קרייני חדשות ברדיו ובטלוויזיה, שחקנים ו- זמרים אינם יכולים להרשות לעצמם, דיבור לא מובן או דיבור לא ברור, והם מקדישים זמן לשיעורי דיקציה בהם לומדים להגות באופן מדויק את מגוון הצלילים של השפה, ומשפרים את העיצוב (חיתוך ההיגוי) של הברות ומילים על מנת שקולם ישמע מובן, ברור, מצלצל וללא צרידות.

 

שיבושי היגוי אצל ילדים צעירים:

 

ילדים צעירים בדרך כלל רוכשים את צלילי השפה ללא קושי, באותו רצף זמנים, ובאותם שלבים. קיימים כמובן הבדלים בינאישיים בקצב ההתפתחות והמעבר בין השלבים.

 

אולם, לעיתים נצפית אצל ילד צעיר חריגה מהקצב המצופה של רכישת צלילי השפה. דבר העלול להתבטא בשיבוש של אחד או יותר מצלילי השפה. ילדים צעירים נמצאים בעיצומו של תהליך הרכישה של צלילי השפה, ולכן זו קבוצת הגיל שבה ניתן למצוא את הכמות והמגוון הרבים ביותר של שיבושי היגוי.

 

הורים המתרשמים כי לילדם שיבושי היגוי, דיבור לא ברור או דיבור לא מובן, מומלץ לפנות אל קלינאית תקשורת לצורך אבחון.

 

הפנייה של ילדים לאבחון אצל קלינאית תקשורת: כיום קיימת מודעות גבוהה אצל גורמים רפואיים מוסמכים (רופאי ילדים, רופאי אף אוזן וגרון  ורופאי משפחה), וכן במערכת החינוך (גננות, מורות, יועצות חינוכיות, פסיכולוגיות חינוכיות) לנושא שיבושי היגוי והם מפנים ילדים צעירים אל קלינאית תקשורת לצורך אבחון וטיפול. הורים המתרשמים כי לילדם שיבושי היגוי, דיבור לא ברור או דיבור לא מובן, יכולים כמובן לפנות אל קלינאית תקשורת גם באופן עצמאי.

 

אבחון של ילדים אצל קלינאית תקשורת: ילדים שמדברים באופן לא ברור, לא מובן, עם שיבושי היגוי מופנים אל קלינאית תקשורת לצורך אבחון של שיבושי דיבור. קלינאית תקשורת בודקת באבחון עם הילד כל אחד מהצלילים של השפה, בכל אחד מהמצבים בהם הצליל יכול להופיע במילה (בתחילת המילה, באמצע המילה, בסוף המילה). בתום האבחון יש לקלינאית התקשורת תמונה מלאה של מערכת הצלילים אצל הילד: אלו צלילים הוא הוגה כמצופה, ובאילו צלילים הוא מפגין שיבושי היגוי.

 

בהתאם לממצאי האבחון קלינאית התקשורת ממליצה, במידת הצורך, על טיפול היגוי להקניה של הגייה תקינה של הצלילים שהילד משבש, אך היה אמור כבר לרכוש על פי גילו. במידה והילד משבש צלילים שעדיין לא הגיע לגיל הרכישה שלהם, יש להמתין.

 

שיבושי היגוי וחיתוך היגוי לקוי אצל בני נוער ומבוגרים:

 

 שיבושי היגוי שעדיין נצפים אצל בני נוער, לאחר גיל 10 שנים, הם לרוב שיבושי היגוי של קבוצת הצלילים השורקים ("ש","ס","ז","צ"), ושל צלילים חוד לשוניים מכתשיים ("ת","ד","נ") הנהגים בצורה לא מדויקת. שיבושי היגוי של צלילים אלו עלולים להיות חלק ממצב של דחיקת לשון ועלולים להחמיר בעיות אורתודנטיות או להפריע להצלחה של טיפול אורתודנטי. (באתר הבית של קלינאית התקשורת אפרת קורצר תוכלו למצוא מידע מלא על דחיקת לשון, באמצעות הקישור שבתחתית המאמר).

 

בנוסף, בני נוער ומבוגרים עלולים לסבול מליקוי בחיתוך ההיגוי והדיבור. במקרים אלו נשמע דיבור לא ברור או דיבור לא מובן דיו, ומתקבל רושם אצל המאזין כי חלק מהמילים מקוטעות כאילו הדובר בולע הברות.

 

לגבי מבוגרים חשוב לדעת כי בעבר, בעת שתחום קלינאות תקשורת עדיין לא היה מפותח בישראל, ילדים רבים לא טופלו ולא תוקנו אצלם שיבושי היגוי. לכן, ישנם אנשים מבוגרים אשר עדיין משבשים הגייה של צליל או מספר צלילים גם בבגרותם. בניגוד לדעה הרווחת, ניתן לתקן שיבושי היגוי ולרכוש הגייה תקינה של צלילים גם בגיל מבוגר. לעולם אין זה מאוחר לפנות ל- קלינאית תקשורת לצורך אבחון וטיפול של שיבושי היגוי, דיבור לא ברור או דיבור לא מובן.

 

הפנייה של בני נוער ומבוגרים לאבחון אצל קלינאית תקשורת: כיום קיימת מודעות גבוהה אצל גורמים רפואיים מוסמכים (כגון: אורתודנטים, רופאי אף אוזן וגרון ורופאי משפחה), וכן במערכת החינוך (כגון: מורות, יועצות חינוכיות, פסיכולוגיות חינוכיות) לנושא שיבושי היגוי, דיבור לא מובן ו- דיבור לא ברור והם מפנים בני נוער וגם מבוגרים אל קלינאית תקשורת לצורך אבחון וטיפול. אם התרשמתם כי הדיבור שלכם או של בן זוגכם איננו ברור, או כי קיימים שיבושי היגוי, מומלץ לפנות אל קלינאית תקשורת גם באופן עצמאי לצורך אבחון.

 

אבחון של בני נוער ומבוגרים אצל קלינאית תקשורת: קלינאית תקשורת בודקת באבחון ביחד עם הפונה כיצד הוא הוגה כל אחד מהצלילים של השפה, בכל אחד מהמצבים בהם הצליל יכול להופיע במילה (בתחילת המילה, באמצע המילה, בסוף המילה). בתום האבחון יש לקלינאית תקשורת תמונה מלאה של מערכת הצלילים: הצלילים הנהגים כמצופה, הצלילים המשובשים, מידת הדיוק בהפקת הדיבור, המאפיינים הספציפיים של הליקוי בחיתוך הדיבור במידה והדיבור לא מובן או שהדיבור לא ברור.

 

בהתאם לממצאי האבחון קלינאית התקשורת ממליצה, במידת הצורך, על טיפול להקניה של הגייה תקינה ולשיפור חיתוך הדיבור ומובנות הדיבור.

 

הדיבור הוא אמצעי התקשורת העיקרי בין בני אדם אשר מאפשר להעביר רגשות, מחשבות, רצונות, צרכים, מידע ורעיונות בין בני אדם. הגייה נכונה של צלילי השפה הופכת את התקשורת ליעילה.על כן חשוב ואפשרי לתקן שיבושי היגוי, הדיבור לא מובן או דיבור לא ברור ולרכוש הגייה תקינה של צלילי השפה.

 

 

אפרת קורצר - קלינאית תקשורת מוסמכת

הקליניקה הפרטית:

סמטת הורדים 8 אבן יהודה

טל: 054-5240277


קבלת קהל מהישובים: נתניה, כפר סבא, רעננה, תל מונד, כפר יונה, השרון, עמק חפר, חדרה

 

הערה: מידע המובא במאמר זה הינו לידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לבדיקה וייעוץ פרטניים אצל קלינאית תקשורת וגורמים רפואיים מוסמכים.