התפתחות מיומנויות פונולוגיות אצל ילדים

 

התפתחות מיומנויות פונולוגיות אצל ילדים

 

מגיל 5 שנים לערך מתרחשות אצל הילד התפתחות והשתכללות של מיומנויות פונולוגיות אשר להן תפקיד חשוב בהכנה של ילדים לרכישה של קריאה וכתיבה. מיומנויות פונולוגיות אלו מאפשרות לילד לבצע מניפולציות במילים על מנת לפרק מילים שלמות לצליליהן, ועל מנת לחבר רצף של צלילים נפרדים למילה השלמה.

 

מהי פונולוגיה

פונולוגיה מתייחסת למערכת הצלילים של השפה. תינוקות מתחילים להתאמן בהפקת צלילים החל מגיל צעיר ביותר. לאורך שנות הילדות המוקדמות הילדים רוכשים את ההפקה התקינה של מגוון צלילי השפה. לאחר גיל 4 שנים ניתן לצפות כי ילדים יהגו כראוי את מרבית הצלילים של השפה. בד בבד הם מתחילים להגות מילים ארוכות ומורכבות באופן מדויק יותר ויותר.

 

התפתחות פונולוגית אצל ילדים לאורך שנות הילדות המוקדמות עד גיל בית הספר

ילדים צעירים תופסים כל מילה כיחידה אחת שלמה. לכן בגיל צעיר ילדים מתקשים לחזור על כל אחת מההברות של מילה בנפרד. על כן, כשההורה אומר את ההברה הראשונה במילה, הילד נוטה להשלים את המילה. הוא יתקשה בגיל צעיר לחזור אחרי ההורה רק על ההברה הראשונה במילה, או רק על כל אחת מההברות הנוספות של המילה.

 

שלב הערנות להברות: עם הגדילה וההתפתחות מתחילה להתפתח אצל הילד ערנות לכך שמילים מורכבות מהברות. בשלב זה הילד מפתח את היכולת להתייחס לכל אחת מההברות של המילה בנפרד. כלומר, הילד יכול כעת לחזור בחיקוי על כל אחת מההברות של המילה כפי שמציג לו ההורה. בתום שלב זה הילד יוכל לפרק מילים להברותיהן בכוחות עצמו.

שלב הערנות לצלילים: מגיל 5 שנים לערך מתפתחות אצל הילד באופן הדרגתי מודעות וערנות לכך שההברות של המילה מורכבות מצלילים נפרדים. בשלב זה הילד רוכש באופן הדרגתי את היכולת להתייחס לצלילים המרכיבים את המילה ולבצע מניפולציות שונות על הצלילים של המילה. לדוגמא, הילד לומד להשמיט צליל או צלילים מהמילה על מנת לגלות מילה אחרת קצרה יותר המסתתרת בה. לרכישה של מיומנויות פונולוגיות אלו יש תפקיד חשוב בהכנה של ילדים לקראת הרכישה של מיומנויות קריאה וכתיבה בבית הספר.

 

משימות לקידום התפתחות מיומנויות פונולוגיות

 

ביצוע מניפולציות על מילים ברמה של הברות-

 

להלן משימות בהן הילד מתבקש לזהות, לפרק ולחבר מילים על פי ההברות המרכיבות אותן.

זיהוי הברה תחילית במילים: הילד מתבקש לזהות האם ההברה שמוצגת לו הנה הברה תחילית של מילה. דוגמא: האם המילה "שומר" מתחילה בהברה "שו"?

זיהוי הברה סופית במילים: הילד מתבקש לזהות האם ההברה שמוצגת לו הנה הברה סופית של מילה. דוגמא: האם המילה "עוזר" מסתיימת בהברה "זר"?

חלוקה של מילים להברות: הילד מתבקש לומר את ההברות של מילה.

השמטה של הברה תחילית במילה לקבלת מילה חדשה: הילד מתבקש להשמיט את ההברה התחילית במילה ולומר מהי המילה החדשה שהתקבלה כתוצאה מכך. דוגמא: משמיטים את ה-"חו" מהמילה "חוזר" ומקבלים את המילה "זר".

השמטה של הברה סופית במילה לקבלת מילה חדשה: הילד מתבקש להשמיט את ההברה הסופית במילה ולומר מהי המילה החדשה שהתקבלה כתוצאה מכך. דוגמא: משמיטים את ה-"בע" מהמילה "אצבע" ומקבלים את המילה "עץ".

חיבור הברות למילה: מציגים לילד את ההברות של המילה זו אחר זו והילד מתבקש לומר מהי המילה שהתקבלה.

השוואה בין צמדי מילים עפ"י ההברה התחילית במילים: הילד מתבקש לשפוט האם שתי מילים מתחילות באותה ההברה. דוגמא: המילים "גמד" ו-"גדול" מתחילות באותה ההברה (הצליל "ג" מנוקד בסימן הניקוד קמץ).

השוואה בין צמדי מילים עפ"י ההברה הסופית במילים: הילד מתבקש לשפוט האם שתי מילים מסתיימות באותה ההברה. דוגמא: המילים "חבילה" ו-"מגילה" מסתיימות באותה הברה "לה".

 

ביצוע מניפולציות על מילים ברמה של צלילים-

 

להלן משימות בהן הילד מתבקש לזהות, לפרק ולחבר מילים על פי הצלילים המרכיבים אותן.

זיהוי צליל תחילי במילה: הילד מתבקש לזהות האם הצליל שמוצג לו הנו צליל תחילי של מילה. דוגמא: האם המילה "לבן" מתחילה בצליל "ל"? (הצליל "ל" נהגה עפ"י סימן הניקוד שווא).

זיהוי צליל סופי במילה: הילד מתבקש לזהות האם הצליל שמוצג לו הנו צליל סופי של מילה. דוגמא: האם המילה "שחור" מסתיימת בצליל "ר"? (הצליל "ר" נהגה עפ"י סימן הניקוד שווא).

פירוק צליל תחילי במילה: הילד מתבקש לומר מהו הצליל התחילי של המילה.

פירוק צליל סופי במילה: הילד מתבקש לומר מהו הצליל הסופי של המילה.

השמטה של צליל תחילי במילה לקבלת מילה חדשה: הילד מתבקש להשמיט את הצליל התחילי במילה ולומר מהי המילה החדשה שהתקבלה כתוצאה מכך. דוגמא: משמיטים את ה-"ז" מהמילה "זמר" ומקבלים את המילה "אמר".

השמטה של צליל סופי במילה לקבלת מילה חדשה: הילד מתבקש להשמיט את הצליל הסופי במילה ולומר מהי המילה החדשה שהתקבלה כתוצאה מכך. דוגמא: משמיטים את ה-"צ" מהמילה "חלץ" ומקבלים את המילה "חלה".

השוואה בין צמדי מילים עפ"י הצליל התחילי במילה: הילד מתבקש לשפוט האם שתי מילים מתחילות באותו הצליל. דוגמא: המילים "גנן" ו-"גינה" מתחילות באותו הצליל "ג" (הצליל "ג" מנוקד בסימן הניקוד שווא). המילים "גנן" ו-"דגל" אינן מתחילות באותו הצליל.

השוואה בין צמדי מילים עפ"י הצליל הסופי במילה: הילד מתבקש לשפוט האם שתי מילים מסתיימות באותו הצליל. דוגמא: המילים "גנן" ו-"שמן" מסתיימות באותו הצליל (הצליל "נ" מנוקד בסימן הניקוד שווא). המילים "גנן" ו-"גמל" אינן מסתיימות באותו הצליל. 

 

 

אפרת קורצר - קלינאית תקשורת מוסמכת

הקליניקה הפרטית:

סמטת הורדים 8 אבן יהודה

טל: 054-5240277


קבלת קהל מהישובים: נתניה, כפר סבא, רעננה, תל מונד, כפר יונה, השרון, עמק חפר, חדרה