שיבושי היגוי - שיבושי הגייה

שיבושי היגוי - שיבושי הגייה
אפרת קורצר - קלינאית תקשורת מוסמכת
סמטת הורדים 8 אבן יהודה, טל: 054-5240277 

היגוי משובש הינו תופעה שכיחה, בה מתקיימת הגייה משובשת, לא תקינה, של צליל או צלילים מתוך מגוון הצלילים של השפה.

 

תחילה אתייחס ל- שיבושי היגוי ולהגייה תקינה של צלילים אצל ילדים צעירים:

 

הגייה תקינה של כל אחד מהצלילים בשפה מתפתחת באופן הדרגתי לאורך שנות הילדות. בכל גיל נרכשים מספר צלילים. לדוגמא, בגיל 4 שנים ניתן כבר לצפות שילד יהגה נכון את הצלילים "ל", "ת". בגיל ½4 שנים ניתן לצפות שילד יהגה נכון את הצלילים "ק", "ר".

 

עבור כל אחד מהצלילים של השפה נהוג להגדיר גיל רכישה, שהינו הגיל שבו כ-90% מהילדים דוברי השפה כ- שפת אם, הוגים את הצליל בצורה נכונה. הגייה של צליל מסוים אצל ילד מסוים מוגדרת כמשובשת רק לאחר שהילד עבר את גיל הרכישה של אותו צליל והוא אינו הוגה את הצליל נכון.

 

ילדים שמדברים באופן לא ברור, לא מובן, עם שיבושי היגוי מופנים אל קלינאית תקשורת לצורך אבחון של שיבושי דיבור. קלינאית תקשורת בודקת באבחון עם הילד כל אחד מהצלילים של השפה, בכל אחד מהמצבים בהם הצליל יכול להופיע במילה (בתחילת המילה, באמצע המילה, בסוף המילה). בתום האבחון יש לקלינאית תקשורת תמונה מלאה של מערכת הצלילים אצל הילד: אלו צלילים הוא הוגה כמצופה, ובאילו צלילים הוא מפגין שיבושי היגוי.

בהתאם לממצאי האבחון קלינאית התקשורת ממליצה, במידת הצורך, על טיפול היגוי להקניה של הגייה תקינה של הצלילים שהילד משבש, אך היה אמור כבר לרכוש על פי גילו.  במידה והילד משבש צלילים שעדיין לא הגיע לגיל הרכישה שלהם, יש להמתין.

 

סוגים של שיבושי היגוי:

 

השמטה של צליל: ילד עלול לשבש הגייה של צליל מסוים באופן של השמטה של הצליל. כלומר, הוא יהגה את המילה ללא הצליל שבהגייתו הוא מתקשה.

דוגמא: במקרה וילד משמיט את הצליל "ק" אזי במקום להגות נכון את המילה "קרוב" הוא ישמיט את הצליל "ק" ויהגה את המילה כ "ארוב".

 

הגייה לא מדויקת של צליל: ילד עלול להגות צליל באופן לא מדויק, כך שהצליל מקבל גוון משובש. לדוגמא, במקרה של ילד המשבש את צלילי השורקות, אזי בעת הפקה לא מדויקת של הצליל "ס", כאשר חוד הלשון מבצבץ מבין קשתות השיניים הקדמיות, הצליל של ה- "ס" ישמע עמום וילדותי.

 

החלפה של צליל בצליל אחר: ילד עלול לשבש הגייה של צליל מסוים באופן של החלפה עקבית של צליל זה בצליל אחר. לדוגמא, החלפה של הצליל "ק" ב- "ת"; החלפה של הצליל "ל" ב- "י".

במקרה כזה, ילד המחליף את הצליל "ק" ב- "ת" יאמר את המילה "קוקוריקו" כ- "תותוריתו".

 

השמטה או החלפה של קבוצת צלילים (שיבוש זה מוכר כתהליך פונולוגי): ילד עלול להתקשות בהפקה של קבוצה שלמה של צלילים במידה שאינו מצליח לבצע את מאפיין ההגייה של קבוצת הצלילים. לדוגמא, כאשר ילד לא מצליח לנתב זרם אוויר לאורך חלל הפה בין החיך לבין הלשון, הוא יתקשה בהפקה של קבוצת הצלילים החוככים (כגון: "ח","ס","ז","ש"), ועקב כך הילד ישמיט את הצלילים הללו או יהגה במקומם צלילים מקבוצה בעלת מאפיין הגייה אחר.

 

שיבושי היגוי אידיוסינקרטיים: הילד עלול לשבש הגייה של צלילים במילים בדרך שונה בכל פעם, ללא עקביות בשיבוש. 

 

שיבושי היגוי אצל בני נוער ומבוגרים:

 

שיבושי היגוי שעדיין נשמעים אצל בני נוער, לאחר גיל 10 שנים, הם לרוב שיבושי היגוי של קבוצת הצלילים השורקים ("ש","ס","ז","צ"), ושל צלילים חוד לשוניים מכתשיים ("ת","ד","נ") הנהגים בצורה לא מדויקת. שיבושי היגוי של צלילים אלו עלולים להיות חלק ממצב של דחיקת לשון ועלולים להחמיר בעיות אורתודנטיות או להפריע להצלחה של טיפול אורתודנטי. 

 

כיום קיימת מודעות גבוהה אצל גורמים רפואיים מוסמכים (כגון: רופאי ילדים, רופאי אף אוזן וגרון  ורופאי משפחה), וכן במערכת החינוך (כגון: גננות, מורות, יועצות חינוכיות, פסיכולוגיות חינוכיות) לנושא שיבושי היגוי, ולקשיים בשפה והם מפנים ילדים צעירים, בני נוער וגם מבוגרים אל קלינאית תקשורת לצורך אבחון וטיפול. בעבר, בעת ש- קלינאות תקשורת עדיין לא הייתה מפותחת בישראל, ילדים רבים לא טופלו ולא תוקנו אצלם שיבושי היגוי. לכן, ישנם אנשים מבוגרים אשר עדיין משבשים הגייה של צליל או מספר צלילים גם בבגרותם. בניגוד לדעה הרווחת, חשוב לדעת כי ניתן לתקן שיבושי היגוי ולרכוש הגייה תקינה של צלילים גם בגיל מבוגר, לעולם אין זה מאוחר לפנות ל- קלינאית תקשורת לצורך אבחון וטיפול של שיבושי היגוי.

 

 

אפרת קורצר - קלינאית תקשורת מוסמכת

הקליניקה הפרטית:

סמטת הורדים 8 אבן יהודה

טל: 054-5240277


קבלת קהל מהישובים: נתניה, כפר סבא, רעננה, תל מונד, כפר יונה, השרון, עמק חפר, חדרה