Παρτιτούρες

  • "Χορδές" για βιολί και πιάνο (απόσπασμα).

   
   
   
     


  • "Πιανοπεριπέτειες" πρωτότυπα κομμάτια για σπουδαστές πιάνου (δείγματα: "Το Κυνηγητό της Μέλισσας & "Τα Ξωτικά").

                                                                                                                                   

                     • "Ο Μικρός Ναυτίλος-Και με φως και με θάνατον-3" σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη για μικτή χορωδία a cappella (απόσπασμα).

              

         


  • "Τα πάθη της βροχής" για μεσόφωνο, βαρύτονο, φλάουτο, βιολί, βιολοντσέλο και κιθάρα σε ποίηση Κικής Δημουλά  (απόσπασμα).

               

        


  • "Στρόβιλος" για κιθάρα solo   (απόσπασμα).

              


  • "Ηχοδρόμια" για  ορχήστρα εγχόρδων (70 εκτελεστές - απόσπασμα). 

                

               • " Παρατροπές" για βιολί, τσέλο και πιάνο (απόσπασμα).


  • "Αντιχρωμίες" για  ορχήστρα δωματίου (30 εκτελεστές-απόσπασμα).