Θεωρητικά της Μουσικής

-  “Σημειώσεις Μορφολογίας της Μουσικής”  για χρήση των σπουδαστών των Ωδείων – 2002/3 (ανέκδοτο).