Σπουδές - Τίτλοι

A. Μουσικές σπουδές:                      

- Πτυχίο Πιάνου με “Άριστα” από το Πατραϊκό Ωδείο - 1983
- Πτυχίο Αρμονίας με “Λίαν Καλώς” από το Εθνικό Ωδείο με καθηγητή τον Κωνσταντίνο Τσιλίδη -1991
- Πτυχίο Αντίστιξης με “Λίαν Καλώς” από το Εθνικό Ωδείο με καθηγητή τον Κωνσταντίνο Τσιλίδη -1993
- Πτυχίο Φούγκας με “Άριστα” από το Εθνικό Ωδείο με καθηγητή τον Μιχάλη Ροζάκη - 1997
- Δίπλωμα Σύνθεσης με “Άριστα παμψηφεί” από το Ωδείο “Νίκος Σκαλκώτας” με καθηγητή τον Μιχάλη Τραυλό (Ιούνιος 2001)

 


Β. Άλλες σπουδές:     

- Πτυχίο Φαρμακευτικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών  (1987) 
- Άδεια  ασκήσεως επαγγέλματος (1989)

- Δύο χρόνια φοίτηση στη Δραματική Σχολή ΠΕΛΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ   (1983-1985).