Program och aktiviteter

2017

Alla exkursioner är beroende av fint väder och kan komma att flyttas beroende på väderförhållanden. Kolla med kontaktpersonen om du är intresserad av att åka med för att förvissa dig om exkursionen genomförs som annonserat.

------------------------------------------------------------------

Söndag 26 februari kl. 11-14 - Medlemsmöte i Västerås 

   Infogad bild 1

  • Visning och föredrag av Hans Lindmark om våra blåvingearter. Hans berättar också om mutiva förändringar hos dagfjärilar
  • Årets fynd, bildvisning och gemensam artportalsverkstad. Ta med lådor, bilder mm.
  • Försäljning av materiel.
Vi träffas på Mimers kontor i Västerås. Slottsgatan 33. Parkera på klippans parkering om du har bil (adress Norra Källgatan). Fika finns till självkostnadspris. Länk till karta.

Ansvarig: Thomas Harry, 070-4657041, thomas.harry2@gmail.com

------------------------------------------------------------------ 

Kallelse till årsmöte i
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
 
Med föredrag av Bengt Ehnström, föreningen bjuder på lunch

Mötet hålls i år I Surahammars SOK:s klubbstuga, Ekängsvägen 5 i Surahammar, söndagen 23 april. Länk till karta.


Bildresultat för sSOK surahammar


11.00 samling
11.30 sopplunch, mingel och ev. naturvandring i reservatet Kohagen.
13.00 årsmöte
14.15 Föredrag av Bengt Ehnström om hans senaste bok.

Anmälan till thomas.harry2@gmail.com (för matens skull).

Välkomna!

Dagordning
§01 Mötets öppnande
§02 Val av mötesordförande
§03 Val av mötessekreterare
§04 Val av två justerare
§05 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
§06 Fastställande av dagordningen
§07 Föredragande av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser
§08 Föredragande av revisionsberättelsen
§09 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Budgetförslag för det kommande året
§11 Val av styrelseordförande
§12 Val av styrelseledamöter
§13 Val av suppleanter
§14 Val av revisorer
§15 Val av valberedning
§16 Fastställande av medlemsavgift för det kommande året
§17 Behandlande av inkomna motioner och propositioner
§18 Mötets avslutande

Motioner till årsmötet bör insändas till styrelsen så snart som möjligt och senast två veckor innan mötet. Se kontaktuppgifter på hemsidan.

------------------------------------------------------------------

Torsdag 25 maj. Inventering av blombesökande insekter i Källslätten

Under minst tre tillfällen kommer insektsfaunan på slåtterängarna i Källslätten (9 km väster om Falun) att jämföras med den längs vägkanterna på skogsbilvägarna i närheten. Samling Koltorget, Källslätten 10.00. 

Ansvarig: Lasse Wikars (070-981 32 10). Andra tillfällen blir under vecka 25, vecka 29 och vecka 35. Hör av er för vägbeskrivning mm.

 

------------------------------------------------------------------

Lördag 16 september. Exkursion till brandfältet i Västmanland där vi tittar på insekter i döda träd med mera. Samarrangemang med Entomologiska föreningen i Uppland. Samling: COOP Ramnäs kl 10:45 efter landsvägen i Seglingsberg kl 11.00. Ansvarig: Lasse Wikars (070-981 32 10).