Program och aktiviteter

2018

Alla exkursioner är beroende av fint väder och kan komma att flyttas beroende på väderförhållanden. Kolla med kontaktpersonen om du är intresserad av att åka med för att förvissa dig om exkursionen genomförs som annonserat.

------------------------------------------------------------------

Söndag 14 januari - Medlemsmöte i Västerås med föredrag av Ruth Hobro om skinnbaggar

------------------------------------------------------------------ 

Kallelse till årsmöte i
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
22 april i Borlänge


Plats
Fornby folkhögskola (någon km NNV om Tuna kyrka i Borlänge).

Program
11.00 - Samling och mingel. Försäljning av materiel och Inocellia.
11.30 - Sopplunch och ev. naturvandring i Naturreservatet Smäcken som ligger i direkt anslutning till folkhögskolan
13.00 - Årsmötesförhandlingar
14.15 - Föredrag av Kajsa "Spindelkajsa" Mellbrand. Kajsa är Doktor i biologi och en av landets främsta kännare av spindlar. Hon tilldelades ifjol Artdatabankens naturvårdspris för sitt folkbildande arbete med bl.a. sidan Spindelnätet på Facebook. Kajsa är också medlem i tidskriften Yrfäns redaktion. Kajsas hemsida.

Anmälan till thomas.harry2@gmail.com (för matens skull).

Dagordning årsmöte
§01 Mötets öppnande
§02 Val av mötesordförande
§03 Val av mötessekreterare
§04 Val av två justerare
§05 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
§06 Fastställande av dagordningen
§07 Föredragande av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser
§08 Föredragande av revisionsberättelsen
§09 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Budgetförslag för det kommande året
§11 Val av styrelseordförande
§12 Val av styrelseledamöter
§13 Val av suppleanter
§14 Val av revisorer
§15 Val av valberedning
§16 Fastställande av medlemsavgift för det kommande året
§17 Behandlande av inkomna motioner och propositioner
§18 Mötets avslutande

Motioner till årsmötet bör insändas till styrelsen så snart som möjligt och senast två veckor innan mötet. Se kontaktuppgifter på hemsidan.

------------------------------------------------------------------ 


Lördag 26 maj - Bioblitz i RommeBioblitz – konsten att hitta så många arter som möjligt på en dag!

Samling (öppet hus) Långsjöns badplats, Romme söder om Borlänge 26 maj 05.00-24.00.

Tillsammans med fyra andra naturföreningar i Dalarna samlas vi under en dag för att se hur många arter vi kan få ihop i artrika miljöer i Långsjön och Romme. Här finns naturreservatet Långsjöskogen och på andra sidan flygfältet finns naturreservatet Rommehed. Vid badplatsen i Långsjön har vi en samlingspunkt att utgå ifrån där olika handledda aktiviteter kommer att finnas schemalagda. På småkrypssidan (som inte är igång 5.00… det gäller nog fåglar) kommer vi att håva i vatten, leta i död ved, håva på växter och kanske vittja en del fällor. Framåt kvällskröken kommer vi att lysa med fjärilslampa. Några särskilt inbjudna specialister kommer att finnas på plats. Mat tar man med sig (gärna något att grilla) eller så handlar man snabbmat i Romme.

 

------------------------------------------------------------------ 

Söndag 24 juni—Blombesökande skalbaggar i Brunnsvik, Grangärde.

Samling Ludvika station söndagen 24 juni kl. 10.00. Träffen flyttas vid dåligt väder.

Att leta i blommor är utan tvekan det bästa sättet att hitta många insekter. Anledningen till att vi besöker just Brunnsvik denna tid är för att försöka återfinna blodbocken(Nivellia sanguinosa). Denna vackra långhorning sitter gärna i vita blommor, och hittades i Brunnsviks trädgård den senaste gången i landet 1950 (arten anses idag utdöd i Sverige…). Vem vet, kanske finns den kvar. Finns intresse så besöker vi någon mer insektslokal före eller efteråt. Ta med ordentlig fika.

Ledare: Lasse Wikars 070-981 32 10.