EL PROJECTE

http://www.udg.edu/tabid/6126/Default.aspx?ID=1426

'L'ENERGIA MÉS ECONÒMICA i NETA ÉS LA QUE ESTALVIEM'
Un problema generalitzat en molts centres públics deriva dels sistemes de calefacció, els quals, son  habitualment ineficients,  tant en el seu excessiu consum com en el seu funcionament “descontrolat”. Hi ha espais molt freds i altres excessivament calents i el seu manteniment, sol ser un problema econòmic per als centres. 

L’objectiu principal del projecte és realitzar una “ millora de l’eficiència energètica del centre” , aprofitant aquesta millora “ com a eina d’aprenentatge i d’estalvi econòmic”  . S’ha aconseguit un important estalvi en gasoil que pot millorar els recursos destinats a l’aprenentatge dels alumnes. Es tracta d’un projecte de gran envergadura tant en el temps com en  els nivells educatius implicats, els professors i alumnes participants ,   així com dels recursos econòmics i humans .

PER INTERPRETAR LES DADES D'ESTALVI OBTINGUDES, CONSULTEU L'APARTAT

"INTERPRETACIÓ DE LES DADES D'ESTALVI"

QUÈ ÉS L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA?

"És possibe visualitzar i controlar la climatització de l'institut via web a través de www.eficiencia.biz

Desplaceu el cursor per sobre de la vista aèrea per accedir als diferents edificis de l'institut"

CLIC AQUÍ PER VEURE LA WEB EN PANTALLA COMPLETA

ENTREU I VISITEU EL NOSTRE CENTREEs tracta d’un projecte de gran envergadura tant en el temps com en  els nivells educatius implicats, els professors i alumnes participants ,   així com dels recursos econòmics i humans dedicats, amb un impacte  important en tots els centres escolars Catalans mitjançant l’apertura dels resultats del projecte a tota la comunitat educativa.

Algunes dades:

-          11 anys de projecte ininterromput

-          Més de 20   treballs de recerca de batxillerat i síntesi d’FP que recolzen el projecte.

-          Implementació del projecte d’eficiència del 80% dels 11.000 metres quadrats del nostre centre.

-          Estalvi del centre  estimat en Gasoil : entre 250 i 300  Euros diaris , 30.000 Euros anuals.

-          11 Generacions d’estudiants implicades.


-          3 Empreses relacionades amb l’eficiència creades pel nostres ex-alumnes amb un total de 16 treballadors altament qualificats i un volum de facturació anual al voltant de 1.000.000 d’Euros ( IGETECH innova, WATTIA innova i Analitzadors)

-          91.000 € invertits en el projecte.

Comments