OGYE


                 

                                       AYDIN  EFELER LİSESİ

               2008/2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM

              STRATEJİK OKUL GELİŞİM PLANI

1. Önceliğimiz tüm öğrencilerimizin öğrenmeyi öğrenmesidir.

2. İnanıyoruz ki nasıl öğrenildiğini bilmeyen bir insanda öğrenme gerçekleşmez.

3. Doğru yöntemler ve stratejilerle bütün öğrencilerin öğrenebileceğine inanırız.

4. Kalitenin, çalışanların kararlara katıldığı ve sahip çıktığı demokratik bir eğitim ortamıyla mümkün olacağına inanırız.

5. Öğrencilerimiz bütün çalışmalarımızın odak noktasıdır.

6. Öğrencilerimiz amaçlarımıza temel oluşturur.

7. Biz, birbirimizi yüreklendiririz.

8. Öğrencilerimizin başarısını artırmak için sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışırız.

9. Biz, birbirimize ve kendimize güveniriz.

10.  Öğrencilerimize bir birey olarak saygı duyar onları koruyup gözetiriz.

11.  Okulumuzun başarılarından söz edildiği ve tercih edilen bir okul olması ortak beklentimizdir.

12.  Öğrenciler arasındaki bütünleşme kadar çeşitlilikler de iyi bir eğitimin temel koşullarındandır.

13.  Farklılıklarımızın bilincindeyiz ve farklılıklarımızı gelişmemiz için zenginlik kaynağı olarak kabul ediyoruz.

14.  İnanırız ki farklı düşünceler olmazsa gelişme de olamaz.

15.  Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için yeni öğrenme biçimlerini geliştirirken gelecekle geçmiş değerlerimiz arasındaki dengeyi de koruruz.

16.  Değişimi mükemmele ulaşma aracı olarak gördüğümüz için bu konuda cesur adımlar atmaktan asla kaçınmayız

17.  Geçmiş deneyimlerimiz değişimi gerçekleştirmede bize rehberlik eder.

18.  "ÖZÜ KORU DEĞİŞİMİ VE GELİŞMEYİ TEŞVİK ET" bizim Şiarımızdır.

                                                    MİSYONUMUZ

             Bireysel farklılıkların gelişme için zenginlik olduğunu, 21.yüzyılın değişen ve gelişen ihtiyaçları doğrultusunda,geleceğe  hazır insanlar yetiştirmek için varız.

VİZYONUMUZ

            Efeler Lisesi  olarak bulunduğumuz çevrede her geçen  gün çağdaş eğitimin öncüsü olmak.

                               

                                         STRATELİK PLAN  (SWOT ANALİZİ)

GÜÇLÜ YÖNLER

 

1-Öğretmen sayısının yeterli olması.

2-Genel olarak kıdemi yüksek tecrübeli öğretmenlerin varlığı.

3-öğretmenlerin yeterince özverili olması (yeterince soru ders notu hazırlıkları, kişisel sorunlarla ilgilenilmesi)

4-Yeterli teknolojik alt yapı

5-İdari yapının yeterli olması.

6-Veli potansiyelinin büyük olması

7-Öğrenci sayısının çok olması (başarılı öğrenci grupları kurabilme şansı) i

8-Okulumuzda güvenlik kameraları alt yapısının oluşturulmuş olması.

9-yeniliklere açık öğretmen kadrosunun bulunması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAYIF YÖNLER

1-Öğrencilerin sayısının çok olması yeterli alan azlığı (fiziki ortam azlığı)

2-0kul bahçesinin darlığı ve beton zeminin varlığı. '

3-Teknolojik alt yapının yaygın olarak kullanılmaması.

4-İkili eğitimin olması.

5-Sosyal etkinlikler için gerekli ortamların oluşturulamaması.

6-Laboratuar sayısının azlığı.

8-Çalışmaya yatkın öğrenci grupları oluşturmada ve proje çalışmalarında eksiklik.

9-Mezun öğrencilerle yeterli temasın kurulamaması.

10-Velilerin sorunlara yeterince sahip çıkmaması.

11-Öğrencilere yeterli çalışma ortamlarının oluşturulamaması

12-Kantinin yeterli olmaması.

13- Doğru beslenme alışkanlıklarını kazandıracak kantin anlayışının olmaması.

14-Hizmetli sayısının yetersiz kalması.

15-Rehber öğretmen kadrosu yeterli olmaması

                       FIRSATLAR

1-Çeşitli sektörlerdenvelilerin bulunması. '

2-0kulumuz mezunlarından bir çok iş kolunda başarılı çalışanın olması.

3-0kulumuzun merkezi bir yerde olması (ulaşım kolaylığı)

4-Emniyet güçlerinin ekip halinde okulla ilgilenmeleri.

5-Belediye'nin yardımda  bulunması

                  TEHDİTLER

 

 
 
 
 
 
 

1-Okulun yerleşim yerleri ile içi içe olması.

2-0kulumuz çevresinde ara sokakların varlığı.

3-0kul çevresinde çok sayıda kafe türü yerlerin olması.

4-Sanayi sitesinin varlığı. (okulumuzun çok yakınında olması)

5-ilköğretim seviyesi düşük öğrencilerin sayısının çok olması.

6-Düzenli parasal kaynaklarının  olmaması

 

 

 

 

 

 

 

          2007 /2008 Egitim  -Öğretim Yılı Stratejik Çalışma  Planı

 

STRATEJİK AMAÇ 1: Okulumuzun öğretmen öğrenci ve diğer çalışanlarının temiz, bakımlı, sağlıklı fiziki ortamda çalışmalarını sağlamak.

 

HEDEF NO 1: 2007–2008 Öğretim yılında %17 olan okulun fiziki ortamından memnuniyet oranını;

                          2008–2009 eğitim öğretim yılında %30 ‘a,

                     2009–2010 eğitim öğretim yılında % 45’e

                     2010–2011 eğitim öğretim yılında ise %60 ‘a     çıkarmak.

 

ETKİNLİKLER:

Etkinlik 1: Yeni hizmetli alınması

Etkinlik 2: Bayan hizmetli alınması

Etkinlik 3: Hizmetlilerin çalışmalarının kontrolü

Etkinlik 4: Tuvaletlerin temizliğine önem verilmesi.

Etkinlik 5: Sağlık derslerinde temizlik kavramının verilmesi

Etkinlik 6: Ayda bir temizlik şirketi ile çalışılması

 

STRATEJİK AMAÇ 2:  Okul kantininin; konum, temizlik ve fiyat olarak, yararlananların ihtiyaçlarını şartlar ölçüsünde en üst düzeyde karşılayacak nitelikte olmasını sağlamak.

 

HEDEF NO 1: 2007–2008 Öğretim yılında %17 olan kantin fiyatları ile ilgili memnuniyet oranını; 2008–2009 eğitim öğretim yılında %30 ‘a,

                        2009–2010 eğitim öğretim yılında % 43’e

                   2010–2011 eğitim öğretim yılında ise %56 ‘ya   çıkarmak.

  

ETKİNLİKLER:

Etkinlik 1:Kantin hizmetleri ile ilgili anket hazırlanıp uygulanacak

Etkinlik 2:Anket sonuçları değerlendirilip iyileştirmeye açık alanlar tespit edilecek

Etkinlik 3: Elde edilen sonuçları paylaşmak üzere işletmeci ile toplantı yapılacak

Etkinlik 4: Denk okulların kantinleri ile fiyat karşılaştırması yapılacak

Etkinlik 5: Kantinin yerinin değiştirilmesi için girişinde bulunulacak

 

HEDEF NO 2: 2007–2008 Öğretim yılında %18 olan kantin temizliği ile ilgili memnuniyet oranını; 2008–2009 eğitim öğretim yılında %40 ‘a,  

2009–2010 eğitim öğretim yılında % 62’e

2010–2011 eğitim öğretim yılında ise %84’e   çıkarmak.

ETKİNLİKLER:

Etkinlik 1: Aylık genel temizlik kontrolü yapılacak (Kantin Denetleme Kurulu işbirliği ile)

Etkinlik 2: Yapılan çalışmaların sonuçları ve yapılabilecekler kantin paydaşları ile paylaşılacak.

 

STRATEJİK AMAÇ 3: Okuldan yararlananların güvenlik konusundaki kaygılarını gidererek;okulun yakın çevresi,giriş-çıkışı ve iç işleyişinde güvenli bir eğitim ortamı sağlamak.

HEDEF NO 1: 2007–2008 Eğitim öğretim yılında % 32 olan güvenlikle ilgili memnuniyeti,

                         2008–2009 eğitim öğretim yılında % 40’a       

                    2009–2010 eğitim öğretim yılında % 48’ e          

                    2010–2011 eğitim öğretim yılında ise % 56’ ya    çıkarmak.

 

 

 

ETKİNLİKLER:

Etkinlik 1: Okul giriş kapısında kalıcı güvenlik elemanı bulundurulacak

     Etkinlik 2: Okul giriş kapısının daha öne alınması sağlanacak.

     Etkinlik 3: Sivil araçların okul bahçesine girmemesi sağlanacak.

     Etkinlik 4: Okulun arka kapısı kontrol edilerek giriş çıkışın yapılması sağlanacak

     Etkinlik 5: Okulu çevreleyen tel örgülerin elden geçirilmesi sağlanacak.

     Etkinlik 6: Öğretim yılı başında öğrenci ve velilere okul girişindeki satıcı ve kişilerle muhatap olunmamasına yönelik konferans verilecek.

      Etkinlik 7: Okulun ara girişinde dışarıyı izleyip kaydeden bir kamera sistemi kurulacak.

 

STRATEJİK AMAÇ 4:Öğrencilerin sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerinin artırılması.

 

HEDEF NO 1: 2007–2008 Eğitim öğretim yılında 6 olan faaliyet sayısının;

                         2008–2009 eğitim öğretim yılında 10 faaliyete,

                     2009–2010 eğitim öğretim yılında 14 faaliyete,

                     2010-2011 eğitim öğretim yılında ise 18 faaliyete   çıkarmak.

 

ETKİNLİKLER:

Etkinlik 1: İki dönemi de içine alacak şölen düzenlenecek. ( 29 Ekim- 19 Mayıs )

Etkinlik2: Çeşitli spor dallarında sınıflar arası turnuvalar düzenlenecek.

Etkinlik 3: Okulda ses yarışması düzenlenecek ( Nisan )

Etkinlik 4: Güzel şiir okuma yarışması düzenlenecek.

Etkinlik 5: Sınıflar arası bilgi yarışması düzenlenecek.

Etkinlik 6: Okul içi proje yarışması düzenlenecek.

Etkinlik 7: Çevremizdeki ören yerlerine gezi düzenlenecek.

Etkinlik 8: Okulda şiir dinletileri düzenlenecek.

Etkinlik 9: Okulda tiyatro etkinlikleri düzenlenecek.

Etkinlik 10: Öğretmenlere yönelik folkör etkinlikleri düzenlenecek.

 

STRATEJİK AMAÇ 5:    Mevcut durum içerisinde yönetici-öğretmen arasındaki iletişimi geliştirmek,     öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını maksimum düzeyde artırmak.

 

HEDEF NO 1 : 2007 - 2008 eğitim - öğretim yılında % 60 olan yönetici - öğretmen iletişimi arasındaki memnuniyet oranını ;

                         2008-2009 eğitim-öğretim yılında %70 ‘e

                       2009 - 2010 eğitim-öğretim yılında % 80 ‘e

                       2010 - 2011 eğitim-öğretim yılında ise % 90’ a       çıkarmak.

ETKİNLİKLER:

          Etkinlik 1: Emekli olan ve okuldan tayinle ayrılan öğretmenler için veda yemeği verilmesi.

           Etkinlik 2: Öğretmenlerin özel günleri tespit edilerek gerekli destek sağlanacak, panoda duyurulacak.

           Etkinlik 3: Yönetici ve öğretmenlere yönelik iletişim semineri düzenlenecek.

           Etkinlik 4: Öğretmenlere yönelik dilek ve şikâyet kutusu oluşturulacak.

           Etkinlik 5: Okul müdürünün branş öğretmenleri ile aylık toplantılar yapması sağlanacak.

 

HEDEF NO 2: 2007–2008 eğitim - öğretim yılında  %75 olan öğretmen moral ve motivasyonunu ; 2008–2009 eğitim - öğretim yılında %85’e,

                           2009–2010 eğitim - öğretim yılında % 90’a,

                       2010–2011 eğitim - öğretim yılında % 95’e         çıkarmaktır.

 

ETKİNLİKLER:

Etkinlik 1: Kaynaşma ve moral için okul çapında yemek düzenlenecek.

Etkinlik 2: Kısa mesafeli piknikler düzenlenecek

Etkinlik 3: Yönetici ve öğretmenler arasında turnuvalar düzenlenecek.

 

                   ( Futbol, masatenisi vb… )

Etkinlik 4: İdareci ve öğretmenler arasında yılbaşı hediye çekilişi yapılacak.

Etkinlik 5: Öğretmenlerden oluşan bir okul korosunun kurulması sağlanacak

Etkinlik 6: Öğretmenlerden oluşan bir halk oyunları ekibinin kurulması sağlanacak.

 

STRATEJİK AMAÇ 6: Veli-okul -öğrenci işbirliğini herkesin memnun olabileceği bir seviyeye ulaştırmak.

 

HEDEF NO 1 : 2007 - 2008 eğitim - öğretim yılında % 25 olan öğrenci-velilerin okulla  ilgili memnuniyet oranını ;

                         2008-2009  eğitim-öğretim yılında %40’a ,

                       2009 – 2010 eğitim-öğretim yılında % 55’e,

                       2010 - 2011 eğitim-öğretim yılında ise % 70’e         çıkarmak.

 

ETKİNLİKLER:

Etkinlik 1: Sınıf rehber öğretmeni başkanlığında “ veliler bizden ne bekliyor “ konulu velilerin beklentilerini karşılayacak bir sene başı toplantısı yapmak.

Etkinlik 2: Okul-dışı veli toplantıları düzenlemek.

Etkinlik 3: Anne –baba seminerleri düzenlenmesi

Etkinlik 4: Alan Seçimi seminerleri-özellikle 9. sınıflara sene sonunda.

Etkinlik 5: Sınıf rehber öğretmenleri aracılığı ile velilerin istek ve şikayetlerinin   alınması

Etkinlik 6: Veli temsilcisi seçiminin yapılması

Etkinlik 7 : Öğrenci şikayet kutusunun aktif hale getirilmesi.

 

STRATEJİK AMAÇ 7: Öğrencileri geleceğe hazırlayıp geliştirirken, gelecekle geçmiş değerlerimiz arasındaki dengenin korunmasını sağlamak.

 

HEDEF NO 1: 2007–2008 Eğitim öğretim yılında 1 olan proje sayısının ;

                          2008–2009 eğitim öğretim yılında 5’e,

                      2009–2010 eğitim öğretim yılında 9’a,

                      2010–2011 eğitim öğretim yılında ise 15 ‘e   çıkarmak.

 

ETKİNLİKLER:

Etkinlik 1: Okul bilgisayarları iyileştirilecek

Etkinlik 2:  Proje hazırlama seminerleri düzenlenecek.

Etkinlik 3:  Her sınıfa klima ve projeksiyon makinesi sağlanacak.

Etkinlik 4:  ÖSS sınav sistemi ve meslek tanıtımları yapılacak.

Etkinlik 5:  Web tasarım seminerleri düzenlenecek.

Etkinlik  :  Eğitim öğretim başarısının artırılması sağlanacak.

 

HEDEF NO 2: 2007–2008 Eğitim öğretim yılında %77 olan Türk büyüklerini tanıma oranını ;     2008–2009 eğitim öğretim yılında %85’e,

                           2009–2010 eğitim öğretim yılında %93’e,

                      2010–2011 eğitim öğretim yılında ise %100’e çıkarmak.

 

ETKİNLİKLER:

Etkinlik 1: Türk büyükleri tanıtılacak.

 

 

 

 

OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ

Okul Müdürü

Ertuğrul IRMAK

Müdür Yardımcısı

Fatma YANAR

Müdür Yardımcısı

Mehmet YILDIRIM    

Öğretmen Adı Soyadı

Emel ÖNEN

Öğretmen Adı Soyadı

Pınar Bulut CELEP

Öğretmen Adı Soyadı

Elçin GÜRCAN

Öğretmen Adı Soyadı

İsmail ALTINAY

Öğretmen Adı Soyadı

Mehmet AKSEL

Öğretmen Adı Soyadı

H.Mehmet YILMAZ

Rehber Öğretmen Adı Soyadı

Şehnaz ŞAHİNCİ

Destek Personeli Adı Soyadı

Osman Gürhan SEVER

Veli Adı Soyadı

Azize ŞEN

Veli Adı Soyadı

Hatice USTA

Öğrenci Adı Soyadı

Songül TUNÇ