İlkelerimiz

                   

                                          

 

 

 

 

 

 

  

                 

 

 

 

   

   

                                        İLKELERİMİZ

 • Biz,birbirimize ve kendimize güveniriz. Öğrencilerimize bir birey olarak saygı duyar onları koruyup gözetiriz. Bu çerçevede biz,öğrencilerimizi,velilerimizi ve bütün okul personelini “Efeler Lisesi Ailesi” olarak görüyor ve kabul ediyoruz.
 • Öğrencilerimiz bütün çalışmalarımızın odak noktasıdır. Çünkü onlar olduğu için biz varız. Doğal olarak öğrencilerimiz amaçlarımıza temel oluşturur.
 • Her öğrenci öğrenebilir ve yine her öğrencinin öğrenebileceği bir yöntem vardır.Öğretmenler bu yöntemleri araştırır ve uygular.
 • Hür,bilimsel ve akılcı düşünme becerisine sahip, araştırmacı ve sorgulayıcı, bilgiyi ezberleyen değil, bilgiye ulaşabilen,bu bilgiyi kullanıp paylaşabilen, iletişim kurma becerilerine sahip, teknolojiyi etkin, bir şekilde kullanabilen kendini gerçekleştirmiş,ayrıca  insanlığın ortak değerlerini de sahiplenmiş, yaratıcı, üretken, takım çalışmasına yatkın, öğrenmeyi öğrenmiş bireyler yetiştirmek güçlü inançlarımızdandır.
 • Bütün eğitim – öğretim çalışmalarında verimlilik, kalite ve işbirliği esas alınır. İnanıyoruz ki eğitimde kalite,tüm çalışanların kararlara katıldığı ve bu kararlara sahip çıktığı demokratik bir eğitim ortamıyla mümkündür. Böyle bir ortamda bireyler kaliteyi kendilerinden başlatmanın çabası içinde olacaklardır. 
 • Evrendeki her şey sürekli değişim içindedir. Bilginin hızla üretildiği ve yayıldığı çağımızda ise bu değişim çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu hızlı değişim sürecinde eğitim de farklılaşmaktadır. O nedenle biz,öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak açısından yeni öğrenme biçimlerini araştırıp geliştirirken bir yandan da gelecekle geçmiş değerlerimiz arasındaki dengeyi de koruruz. Değişimi mükemmele ulaşma aracı olarak gördüğümüz için bu konuda cesur adımlar atmaktan asla kaçınmayız. Geçmiş deneyimlerimiz değişimi gerçekleştirmede bize rehberlik eder. O nedenle “ÖZÜ KORU DEĞİŞİMİ VE GELİŞMEYİ TEŞVİK ET” bizim şiarımızdır.
 • Okulumuzda öğrencilerin ilgilerini, isteklerini, becerilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alacak biçimde öğretim hayatları ve ortamları düzenlenir.
 • Biz,birbirimizi öğrencilerimizin,velilerimizin ve toplumun sürekli gelişen beklentilerine ayak uyduracak şekilde geliştirmek için yüreklendiririz.
 • Okulda yapılacak her türlü görev paylaşımı seçim yoluyla olur, katılımcı ve şeffaf yöntemler desteklenir. Öğrencilerin her türlü sorununu tartışarak çözüm bulmasını sağlayacak platformlar okul yönetimi tarafından desteklenir. Okulda yapılan her türlü yönetim etkinliği öğrencilerin ihtiyaç ve isteklerini temel alarak belirlenir ve yürütülür. Öğrenci, karar verme mekanizması içinde etkin olarak yer alır ve okul gelişim çalışmalarında söz sahibidir.
 • Öğrenci değerlendirmelerinde başarıyı değerlendirmek esastır.Başarısızlığı ön plana çıkaran değerlendirmelerden kaçınılır.
 • Yöneticiler; öğretmen, destek personel ve öğrencilerle ilişkilerinde demokratik, çift yönlü iletişim kurmayı benimsemiş,yüreklendirici, vizyon sahibi bir  lider rolünü üstlenir. Yeniliklere açık, Bilimselliğe ve eğitim amaçlarına ulaşma çabalarına destek verir.
 • Sevgi ve saygıyı zedelemeyen, gerekçeleri açıklanmış bir disiplin anlayışı vardır.
 • Öğrenciler arasındaki bütünleşme kadar çeşitlilikler de iyi bir eğitimin temel koşullarındandır. Bizler farklılıklarımızın bilincindeyiz ve farklılıklarımızı,görüş ayrılıklarını da gelişmemiz için bir zenginlik kaynağı olarak kabul ediyoruz. Zira inanırız ki farklı düşünceler olmazsa gelişme de olamaz.
 •              İnanıyor ve fakındayız ki;

 •     BİZ EFELER LİSESİYİZ... BİZ FARKLIYIZ... BİZ SIRADAN DEĞİLİZ... YETENEKLİ,ENERJİK,COŞKULU VE ÜRETKENİZ... BİZİM “KENDİNİ SÜREKLİ GELİŞTİREN VE YAŞAM BOYU ÖĞRENEN İNSAN” TAVRIMIZ VE ARZUMUZ ÖĞRENCİMİZE VE ÇEVREMİZE DE YANSIR, ONLARI YARATICI VE ÜRETKEN KILAR.

 •