Duyuru ve İlanlar

    Myspace Codes, Myspace Graphics Glitter GraphicsMyspace Codes, Myspace GraphicsMyspace LayoutsMyspace Text Generator, Myspace GraphicsMyspace LayoutsMyspace LayoutsMyspace LayoutsMyspace Layouts

    Veli Toplantısı         Ortak Sınav                      

 

              

 

 AYDIN EFELER ANADOLU LİSESİNE

 KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1)     Mezun Olduğu Okulundan Yerleştirme Sonuç Belgesi

2)     Diploma Aslı ve Fotokopisi

3)     Nüfus Cüzdanı

4)     5 Adet İadeli Taahhütlü Posta Pulu

5)     5 Adet Posta Zarfı

6)     Kayıt Zarfı (Okuldan Alınacak)

7)     Velinin Özel Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Ehliyet)

 

      Not: Öğrenci Velisi, Öğrencinin Anne – Babası veya Mahkemece Tayin Edilen Vasi olacaktır.

        KAYITLAR:    27 TEMMUZ – 05 AĞUSTOS      TARİHLERİ

                                  ARASINDA  YAPILACAKTIR.

                                                                                                 27.07.2009

                                                                                                 Ertuğrul IRMAK

                                                                                                  Okul Müdürü

 
 
 
 
            Okulumuz 11.sınıf öğrencilerinden Alpay GÜLER ile Sinan Koyuncu 18/04/2009 tarihinde yapılan Aydın Barosu Satranç yarışmasına katılarak başarı belgesi almışlardır.
 
 
 
 
26/10/2008 Tarihinde Gençlik merkezinde yapılan
Cumhuriyet Bayramı ile ilgili "Satranç Turnuva'sında"
Okulumuz derecelendirmeye girmiştir.

  

 

 

    

Okulumuz’da” 2-3-4 Nisan /2008 tarihlerinde  9.sınıflara yönelik meslek  tanıtım seminerleri yapılmıştır.

Çok sayıda konuşmacının katıldığı  meslek tanıtım günlerinde, öğrencilerimiz için çok yararlı olmuştur.

Konuşmacilar:    Vali Yrd:  Alp Aslanargun,

Bankac: E.Kaymaz , Melis Koç, Berna Baydoğan

Gazeteci:Tevfik Akbaş    Eczacı: Tolga Atasoy Aydın Ünüvar

Avukat:Mehmet Akbulut, Can Ersoy  Diş hekimi: Şafak Önal ,İdil karamanoğlu, Dilek Şen Şipar

 Sınıf Öğrtm: Arzu Mamunluoğlu.

 Okul Öncesi Öğretm:Nazmiye Boyacigil ,Nurhayat Koca,

Polis(müd.Yrd.)İzzet Ceylan,İbrahim Çetinkaya , Mimar:M.Emin Girgin, Mühendis:Aşkın Sarıbaş,Zekeriye Ayhan,

Veteriner:Çağrı Dinçer, Hakim:Hakkı H.Alanur,Fizyoterapist:Tayfun özcan  Özel İdare:(Genelsekreter)İbrahim Aktemur.

                           

                                          OKUL  BAŞKANLIK  DİVAN   SEÇİMİ

                                                                                                     

   

   Okulumuzda yapılan “Okul Başkanlık Divanı” seçimleri sonucunda YDA 11 C sınıfından 505 Serkan DEMİRTEPE

Okul Başkanı olarak seçilmiştir.  Divan Başkan Vekilliğine YDA 11 E sınıfından 206 Ahu Sinem ULUTÜRK seçilmiştir.

Kâtip üyeliklerine de 9T sınıfından 596 Dudu Derya UŞAKLI ile 10 P sınıfından 1938 Samet İLCAN seçilmişlerdir.

 OKUL SEÇİM KURULU

         

          OKUL BAŞKANI                OKUL BAŞKAN VEKİLİ

      YDA11C 505 Serkan DEMİRTEPE          YDA11E 206 Ahu Sinem ULUTÜRK

    

                    

  

Ortalama Yükseltme Sınavları

1-     20-29 Haziran 2007 tarihleri arasında yapılacak olan sorumluluk sınavlarına sadece 11.sınıflar ile beklemeli öğrencilerimiz 9. ve 10. sınıftan kalan sorumlu derslerinden sınava gireceklerdir.

2-       9-10 ve 11. sınıflar bu sene ki başarısız oldukları derslerden 20 Ağustos 2007’den sonra yapılacak olan “Ortalama Yükseltme Sınavı”na katılacaklardır. Dilekçelerini okul idaresine verebilirler.(En fazla 3 dersten)

 

                                                           

                                                  

                               

                         ÖRNEK ÖĞRENCİ VE ÖRNEK SINIF SEÇİMLERİ

Okulumuzda öğrencilerimize temiz bir okul ortamı sunmak, onlara temizlik alışkanlığını kazandırmak için her ay bir sınıf, temsilci öğrenciler ve okul idarecilerinin denetimleri sonucu, ‘Ayın En Temiz Sınıfı’ olarak seçilmektedir.
Bunun dışında, derslerindeki başarısı, kılık-kıyafet, ahlak ve terbiye durumları göz önüne alınarak, sınıf öğretmenlerimizce kendi sınıflarından bir kız ve bir erkek öğrenciyi aday olarak göstermeleri istenmektedir. Bu adaylar arasından okul idaresince ‘Ayın Örnek Öğrencileri’ seçilerek bu öğrencilerin fotoğraflı bilgileri bir ay süre ile Okul  Web sayfası’nda yayınlanacaktır.
< xml="true" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office" prefix="o" namespace="">

ÇALIŞMANIN AMACI

Her ay kişilikli, başarılı, dürüst ve ideal öğrenci davranışı sergileyen öğrencileri “Ayın Örnek Kız/Erkek Öğrencisi” olarak seçmek, ödüllendirmek ve onurlandırmak, öğrencileri olumlu davranmaya yönlendirmek, idare ile işbirliği içinde çalışmak,
Temizliğe önem vermeye ve çevresini temiz tutma alışkanlığının kazanmaya yönelik, her ay “Ayın En Temiz Sınıfı” olarak bir sınıfı seçmek, bu ve buna benzer örnek davranışları ödüllendirmek, öğrencilere duyurmak ve öğrenciyi sınıfını, okulunu ve çevresini temiz tutmaya yönlendirmek,

                                                            DEĞERLENDİRME
Ayın Örnek Kız ve Erkek Öğrencisi ile Ayın En Temiz Sınıfı seçimleri sonuçlarında öğrencilerimiz ve sınıflarımız ödüllendirilerek başarılı, ahlaklı, terbiyeli, saygılı ve temiz olmanın teşvik edici davranışlar olduğunun önemi anlaşılmaktadır.
Web sayfamiz’da bir ay fotoğraflarıyla bekletilen bu öğrenciler diğer öğrenciler tarafından görüldüğünde, “Bir sonraki ay Şeref Köşesi Panosu’nda neden benim de fotoğrafım olmasın ?” diyerek kendine çeki-düzen vermekte, disiplinli, kişilikli, saygılı ve çalışkan bir öğrenci olmak için elinden geleni yapmaya çalışmaktadır.
Bir önceki ay seçilen bir öğrenci bir sonraki ay seçilmese bile, daha önce örnek öğrenci olarak seçilmiş olması o öğrencinin okul kurallarına uyması ve davranışlarına dikkat etmesi noktasında çok etkili olmaktadır.
Kendi sınıfını, tahtasını, sırasını temiz tutan ve koruyan öğrenci büyük bir sorumluluk alışkanlığı kazanmakta ve zamanla bu öğrencinin kişiliği haline gelmektedir.
Bu alışkanlığı kazanan öğrenci diğer sınıfları, duvar, kapı, tuvalet ve okulun demirbaş eşyalarını kendi malıymış gibi koruma sorumluluğu ve alışkanlığı kazanmaktadır.

 

     Efeler Lisesi 2006/2007 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Meclisi  Başkanı  Seçimleri

 

     Efeler lisesi 27.10.2006 tarihinde Okul Öğrenci meclisi başkanlığ

      Seçimleri yapılmış,Başkan Adaylarından YDA 11-F Sınıfından    

  Gülece PEKŞİRİN  seçimi kazanmıştır.            

            Çalışmaları’nda  başarılar   dileriz.

 

                                             Okul  Seçim  Kurulu

 

                                                                           

     Efeler Lisesi Okul  Kütüphanesi İnternet  ortamına açılmıştır.    

,

                                                                                        

                                                                                                                 

                             EFELER LİSESİ   2006/2007  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINA   TÖRENLE   BAŞLADI.

                                           

Eğitim ve Öğretim yılına başlarken Okul müdürümüzün

        açılış törenindeki konuşması...