30.YIL

NİCE  30'LU YILLARA

        Ege Bölgesi'nin  incisi

 Aydın'ın ,ismini özünde

yiğitlik,yardımseverlık,

vatan sevgisi,istıklal ve

hürriyet aşkı bulunan,

milli mücadelede göster-

dikleri kahramanlıklarla

aziz  Türk  Milletinin

kalbinde  taht  kuran

"Efelerimiz" den alan

Efeler lisesinin 30.yıl

dönümünü kutlamakta

olmanın okul olarak

 gururu,  mutluluğu,

heyecan ve   coşkusu

içerisindeyiz.

    1976 yılında hizmete

giren amblemi,okul marşı

gelenekleri,hikayeleri,

iklimi,seremonileri,

kahramanlıkları ile kurum

hüviyetini kazanmış olan

okulumuz.yetiştirdiği

değerli şahsiyetlerle

Aydın'ımızın ve ülkemizin

akedemik,sosyal,kültürel,

ekonomik ve sportif

hayatına  canlılık kazan-

dırmıştır.

     Dün,bugün,ekip ruhu

ile  hareket eden  öğret-

men ve  personelimiz

Türk  Milli  Eğitiminin

Genel Amaç ve Temel İlke

lerinden  ilham  alarak

kendisi  ve  çevresiyle

uyumlu, zekasını kullana

bilen,hissiyati  kuvvetli,

bedenen ve zihnen

sağlıklı,ilimve  irfanla

mücehhez, tarihiyle

ecdadıyla iftihar eden,

 milli ve   evrensel değerleri özümsemiş,

var oluş sebebini idrak

edebilen,okuyan,düşünen

inceleyen,sorgulayan,

Atatürk ilke ve inkılap-

larını yaşayan laik,üniter

hukuk devletini benimse-

yen nesiller yetiştirme

gayesi  içinde  olup,

bundan sonra da aynı

amaca  ulaşmak için tüm

bilgi,yetenek,beceri ve

kararlığını insanımızın ve

toplumumuzun hizmetine

sunmaya devam edecektir

    Otuz  yıllık  zaman

diliminde  gösterdikleri

gayret ve fedakarlık için

 Efeler Lisesi ailesinin

mensuplarına  teşekkür

eder, nice 30'lu yıllara

barış,sevgi,dostluk,

kardeşlik,karşılıklı

anlayış,hoşgörü, sağlık

 ve başarı içerisinde

kavuşulması dileğiyle

saygı ve sevgilerimi

 sunarım.

            

         Ertuğrul IRMAK

     Efeler Lisesi  Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    15 MAYİS  /  26 MAYİS  

                         30.yıl   Etkinlikleri   Proğramı                           

Halı saha futbol maçı             15.05.2006     19.00           Özel Yesevi Lisesi Salonu

Ana Babalar Okulu Tiyatro    21.05.2006     20.00           Ş. Güngör Tiyatro  Salonu

Şiir Dinletisi                           23.05.2006     20.00           Efeler Lisesi Salonu

T.H.M Ses Yarışması              24.05.2006     14.00            Efeler Lisesi Bahçesi

Şiir Dinletisi                            24.05.2006     20.00            Efeler Lisesi Salonu

Müzik Dinletisi                        25.05.2006     20.00            Efeler Lisesi Salonu

Resim ve Fotoğraf sergisi          26.05.2006     18.00            Efeler Lisesi

30.Yıl Kokteyli                         26.05.2006     18.00           Efeler Lisesi Bahçesi