ΣΧΗΜΑΤΑ-ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ


Τα βασικά σχήματα του προσώπου είναι οκτώ και απεικονίζονται παρακάτω:

1.Οβάλ πρόσωπο
2.Στρογγυλό πρόσωπο
3.Τετράγωνο πρόσωπο
4.Τριγωνικό πρόσωπο Α τύπου
5.Τριγωνικό πρόσωπο Β τύπου
6.Ορθωγωνικό πρόσωπο
7.Ρομβοειδές ή αδαμαντοειδές πρόσωπο
8.Οβάλ μακρύ πρόσωπο

ΟΒΑΛ ΤΥΠΟΣ
                                
 
 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΤΥΠΟΣΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ Α' ΤΥΠΟΣΤΡΙΓΩΝΙΚΟ Β' ΤΥΠΟΣΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣΡΟΜΒΟΕΙΔΗΣ ΤΥΠΟΣ


OΒΑΛ ΜΑΚΡΥΣ ΤΥΠΟΣ


Αναγνωρίζετε τι τύπο προσώπου έχουν τα άτομα στις παρακάτω φωτογραφίες;               

5 λάθη στο μακιγιάζ


Comments