Marahwa Näddala-Leht; 19 1825-05-13.

Post date: Jan 13, 2013 6:39:44 PM

"Olleme ommal maal tännani kaht suggu lambaid tundnud, mis on Saksa ja maa lammas. Wiimane suggu on põhja-maa lammas, ja on wägga hea, et jämmedat willa annab, mis ommane on, et temmost head watlat tehha."

......

"Olgu nüüd sellega kuidas on, siis on meie maa lammas, meie kohta arwatud, üks kallis ja tännowäärt Jummala

armo kingitus, mis meile ihhokatte ja mu ello tarwituste poolest suurt head ja kassu sadab; agga ei olle õmmetige sedda willa temma käest sada, kennest penemad kallewid sünniks tehha: ning, et sedda wimast häddast tarwis on, ja paljogi tarwis lähheb, ostame sedda wõeralt mailt, ja jooksseb meie raha aastati selle kauba eest miljonide kaupa sinna."

Allikas: Marahwa Näddala-Leht; 19 1825-05-13.