Maalamba säilitamine

Tavaliselt on igas riigis oma organisatsioon või kindlaksmääratud vastutav ühendus, mis kannab hoolt kohalike tõugude kaitsmise ja säilitamise eest. Paljudes riikides on kasutusel nn säilitustalu lepingud, mis sõlmitakse riigiga selleks, et saada maalammaste hooldamistoetust. Eestis põhineb maalamba säilitamine täielikult vabatahtlikul tööl ja nn säilitamisleping tuleb sõlmida vaid iseendaga.

Säilitamise ja aretustöö vahel on sisuline erinevus. Geneetilise elurikkuse säilitamisel on eesmärk tagada, et lammaste omadused aja jooksul ei muutuks.

Teie lambad peaksid 20 aasta pärast nägema välja samasugused nagu siis, kui säilitamisele suunatud tööd alustati. Säilitamise puhul tuleb lambaid ka traditsioonilisel viisil pidada. Maalambad ei ole enam maalambad, kui te hakkate neid tööstuslikult pidama. Ka ei ole nad enam maalambad, kui peate neid ainult liha saamiseks ja jätate kõik ülejäänud saadused kasutamata. Aretamise korral on eesmärk muuta lammaste omadusi vastavalt sellele, mis on hetkel majanduslikult kasulik.

Euroopa Liidus tuleb kõik lambad seaduse kohaselt kõrvanumbritega märgistada. Traditsiooniliselt on lammaste kõrvadesse lõigatud omaniku märgid. Paljud kaitseorganisatsioonid koguvad teavet haruldaste tõugude kohta oma andmebaasidesse, et anda nõu sobivate paarituspartnerite kohta.

Oleks hea anda igal aastal iga geenipanga populatsiooni kohta kirjalikud aretussoovitused. Neid peaksid kirjutama inimesed, kes maalammaste populatsiooni

päritolu kohta kõige rohkem teavad. Sageli on aretussoovituste andjaks maalambapidajate vabaühendus, teadusasutus või eraisikud, kes on

tegelenud maalammaste esmapopulatsioonide kindlakstegemisega või kes peavad ise maalambaid ja kellel on selles vallas pikaajaline kogemus. Samuti

on tavaline, et vanemad lambapidajad annavad uutele lambapidajatele jäära valimisel nõu. Pikka aega maalambaid pidanud ja müünud taludel on olemas

ka oma võrgustik kus paljud talupidajad vahetavad teavet ja nõuandeid.

Vasakpoolsel pildil näete, kuidas näeb välja säilitamine elava geenipangana. Keskmine pilt kujutab säilitamist nii, et aktsepteeritakse vaid teatud kindla välimuse ja tootmisomadustega loomi. Parempoolsel pildil näete, kuidas näeb välja kari, kui säilitamisel järgitakse ranget valikut ehk ühte kindlat kava. Joonis. Sara Tobiasson, KnowSheep 2013.