Jäära valimine

Milline jäär tuleks paarituseks valida?

Tähtis on, et jäär oleks normaalselt arenenud, et tal oleks olnud hea ema, kes oma tallede eest hästi hoolitses, ja et ta ei oleks tige. Parem on kasutada sama tõugu lambaid ja mitte alustada paaritamist teistest tõugudest lammastega. Oluline on, et kõik uted saaksid

nii ute- kui ka jääratallesid. Eesmärgiks tuleks seada, et kõigil jääratalledel on võimalus saada järglasi. Kui teil on võimalus osta esmauttesid (tuvastatud

maalammaste esimese liini uted), on oluline säilitada nende järglased ja kasutada neid paaritamisel. Vana esmaute puhul võib olla kasulik kasutada 3–4

põlvkonda nooremat jäära.

Kui kaua võib sama jäära kasutada?

Kõige olulisem on, et üks jäär ei tohiks saada liiga palju tallesid (nn matadooraretus). Maalammaste populatsioonide puhul on esinenud olukordi, kus üks jäär oli enam kui 70 talle isa. Seda jäära müüdi kahel korral ning väikeses populatsioonis oli tulemuseks olukord, kus emad-isad olid omavahel suguluses. Vaid 200 ületalve peetava utega populatsioon on liiga väike. Kui utt esimesel aastal ei tiinestu, peaksite proovima teist jäära ja laskma utel vähemalt kaks aastat elada, enne kui ta

karjast eemaldate. Soovitatav on mitte kasutada ühte jäära rohkem kui ühel aastal (sõltuvalt karja suurusest ja sellest, kui paljud talled on kogu populatsioonis selle jäära järglased). Paras vahekord on kümme talle ühe jäära kohta, kes populatsioonis paaritumist jätkavad.

Kasutatud jäära ei tohiks müüa, tema asemel peaks müüma ühe tema poegadest. Nii saadakse maalammaste

populatsioonis mitmekesisemaid geneetilisi kombinatsioone.