Haldustoimingud

ELis tuleb teil end loomaomanikuna registreerida. Samuti tuleb lambalaut registreerida loomade pidamise kohana. Igal loomal peavad olema kõrvamärgid ja loomad tuleb registreerida ametlikus loomaregistris. Registreerida

saab paberil või internetis elektroonilist teenust kasutades.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) Loomaomanike, lautade ja loomade registreerimine, internetis e-PRIA

Eesti Jõudluskontrolli Keskus

Loomadele kõrvanumbrite ja tangide tellimine

Eesti Lambakasvatajate Selts

PÄSSU – programm, mis võimaldab teil jälgida andmeid oma loomade kohta

Te peate ära õppima, kuidas kinnitada kõrvamärki, ja see võib võtta veidi aega. Paluge mõnel vanemal lambapidajal näidata, kuidas see käib. Ametiasutuselt

saadud või internetist leitud kirjalike juhiste lugemisest tavaliselt ei piisa. Teadke, et kõrvamärke on eri tüüpi ja iga tüübiga tuleb kasutada eri tange. Kõrvamärgid tekitavad loomaomanikele lõputult probleeme. Kõige

lihtsam on kõrvamärki kinnitada, kui panete lamba taguotsale istuma. Nii ei saa ta märgi kinnitamisel tuntava valu tõttu äkilisi liigutusi teha. Valu on väga individuaalne: mõni lammas ei tee väljagi, teine aga kipub hirmust üles hüppama. See toiming tuleb teha kiiresti, et vältida õnnetusi. Enne märgi kinnitamist tuleb märgistuskoht desinfitseerida. Ärge kinnitage kõrvamärke, kui ilm on väga soe, kui on palju putukaid või kui tall on veel väike. Seaduse järgi tuleb kõrvamärk kinnitada enne, kui tall saab kuuekuuseks. Kui teil on palju tallesid, võite panna neile värvilised lindid või numbrilipikud ümber kaela, et teha vahet, kes on kes. Talled hoiavad oma emade ligi ja väikeses traditsioonilises karjas ei ole tavaliselt tallede eristamine keeruline. Kuna kõrvamärgid tulevad sageli lahti, näevad eeskirjad ette, et lammastel peab kõrvamärk olema kummaski kõrvas. Kui number läheb kaduma, saate tellida uue.

Poollooduslikel karjamaadel karjatatavad maalambad kipuvad põõsaste või puude külge kinni jääma ning selle tagajärjeks on vigastatud kõrv ja kadunud kõrvamärk. Looma heaolu silmas pidades otsustavad paljud lambapidajad vigastatud kõrva uut märki mitte panna, see on aga eeskirjadega vastuolus. Selline vigastus peab olema kirjalikult tõendatud kohaliku loomaarsti poolt.

Ametiasutused reguleerivad paljusid loomadega seotud küsimusi. Te peaksite oskama lammaste eest hoolitseda ja teadma, kuidas tagada nende heaolu.

Loomakaitseseadus sisaldab loomapidamiseeskirju.

Te peaksite teadma, millised hooned, väravad ja tarad on ohutud. Vigastatud ja haiged loomad vajavad erilist hoolt ning nende eest hoolitsemise kohta on oma eeskirjad.

Ka lammaste transportimine on õigusaktidega reguleeritud. Kõik lambad vajavad korrapärast hooldust sõrgade värkimise ja villa pügamise näol. Lambad ei tohiks kunagi valu kannatada. Enne tapmist tuleks lambad uimastada, mida on hõlbus ja ohutu teha poltpüstoliga. Te peaksite oskama kasutada oma karjamaid nii, et need on teie lammaste jaoks püsivalt hea ja tervislik keskkond.