Spirituele Pedagogiek

Spirituele Pedagogiek


Al mijn werkzaamheden vloeien voort uit het bewustzijn dat we niet enkel uit een (overigens prachtig) lichaam bestaan waarmee we ons kunnen begeven in deze driemensionale wereld, maar dat we ook bezield en begeesterd zijn; dat we met alles en iedereen verbonden zijn; dat we uit dezelfde oorspronkelijke Lichtstof bestaan en dat we in die zin wezenlijk gelijk zijn. Alleen onze uiterlijke verschijningsvorm is verschillend. Ieder van ons drukt op heel unieke, eigen wijze een bepaald aspectje van De Werkelijkheid, De Heelheid uit.

Binnen onze wereld van tijd, ruimte en materie is het gebruik van woorden een zeer handig en nuttig gereedschap om ons uit te drukken. Doch woorden schieten altijd tekort willen we recht doen aan bijvoorbeeld de beschrijvingen van de verschillende dimensies. Sterker nog: we kunnen alleen díe dimensies beschrijven die we kunnen be-grijpen, ervaren. En ook daarin zijn we niet gelijk; wat voor de één heel logisch en begrijpelijk is, kan voor de ander abakadabra zijn. Ieder van ons kijkt en luistert door zijn eigen, geconditioneerde ogen en oren en handelt dienovereenkomstig.

Dit gezegd hebbende, leze u het onderstaande als een weerspiegeling van hoe ik mijn waarheid beleef en hoe ik die, ook in mijn werkzaamheden, al dan niet handen en voeten geef. Ons aards bestaan is een neerslag, een produkt, een resultaat van wat al veel eerder aanwezig is. Voor de meesten van ons is het niet moeilijk om ons stoffelijk lichaam gewaar te zijn. We kunnen zien, horen, ruiken, proeven, voelen, bewegen, denken, onze emoties ervaren .... maar komen we op subtielere niveaus die er zeker zijn!! (denk alleen al maar aan het feit dat er doorlopend nieuwe ontdekkingen worden gedaan op tot dan toe ongekende en onbekende terreinen ..) dan haken een heleboel mensen af. Als men het niet kan begrijpen, geeft dat een heel onzeker gevoel. Men ervaart dan geen grond onder de voeten en grappig genoeg wordt er dan vaak in de richting van de ander gewezen als zou díegene zwevend zijn.

Hoe het ook zij, op elk niveau kan er om wat voor reden dan ook, een blokkade optreden, waardoor de balans verstoord raakt en die zich dan ook als zodanig toont. Wij beschrijven dat als ziekteverschijnselen, of gedragsstoornissen, of handicaps ... . Elke blokkade is een mogelijkheid om tot bewustzijn te komen van iets wat er altijd al was maar waar je je tot op dat moment (nog) niet bewust van was. Als we in volledige acceptatie, zonder oordeel naar deze uitingsvormen bij onszelf en anderen kunnen kijken, hun boodschappen serieus nemen en ernaar luisteren, verrijken ze ons waar we bij staan!! Heel vaak re-ageren we echter vanuit onze emoties en ons geconditioneerd denken, en houden onszelf zo gevangen ...... totdat het kwartje gevallen is, wij dank kunnen zeggen voor de wijze lessen en bevrijd weer verder kunnen gaan.

Ieder mens is toegerust met een zelfgenezend, zelfhelend vermogen. Ieder mens draagt ook de wetenschap in zich welk aspect op welk niveau nu aan de beurt is om in het Licht geplaatst te worden. Vaak onbewust maar wel feitelijk, creëert eenieder zijn of haar eigen werkelijkheid. Sommigen voelen dat feilloos aan, anderen weten het gewoon en weer anderen hebben even een sleuteltje van iets of iemand anders nodig om dat besef van het zelfgenezend vermogen te ontsluiten.

Alle obstakels zijn in wezen onze vrienden, cadeautjes ...want dat blijken ze uiteindelijk stuk voor stuk te zijn. De uiterlijke verpakking ervan ziet er soms weinig aantrekkelijk uit, maar geef je jezelf de ruimte om de inhoud ervan dieper te schouwen, dan vind je jezelf terug met een big smile op je snoet. Hoezo: verlichting?! Zoals gezegd toont ieder mens altijd zijn eigen unieke bewustzijnsniveau; zijn eigen geloofssysteem. Binnen dat geloofssysteem gelden bepaalde wetten.

 

Aan de hand van wat er verteld wordt of op andere wijze aan mij kenbaar gemaakt wordt (mogelijk ook door middel van spiertesten), maak ik gebruik van de verschillende technieken of handelingen waarmee de hulpvrager weer in balans kan komen.

 

Comments