N.O.T.


N.O.T. (Neurale Organisatorische Techniek)


Neurale Organisatorische Techniek  handelt over de (re)organisatie van het zenuwstelsel. Zoals Carl Ferreri, de grondlegger van dit systeem het zelf verwoordt: "N.O.T. is een onderzoeks- en behandelingsprotocol. Het is een gezondheidssysteem dat rekening houdt met al de verschillende omstandigheden waaronder we leven. Deze omstandigheden beïnvloeden de manier waarop het lichaam reageert op iedere vorm van stress en hoe deze verschillende stress-factoren in het centrale zenuwstelsel geregistreerd worden.

Het lichaam is een organisme dat zichzelf geneest, zichzelf regenereert, zichzelf integreert en organiseert. De principes van N.O.T. zijn gebaseerd op de primaire overlevingssystemen van de soort, genoemd naar de primaire functies: Voeden; Vechten/Vluchten; Voortplanting en het Immuun- of Limbische Systeem. Het Limbische Systeem is een combinatie van de immuun-, herstel-, gecontroleerde groei en cellulaire voortplantingssystemen, en is het interne systeem dat de andere drie systemen samenbindt in een samenwerkende levenskracht.

Deze primaire systemen moeten van nature aangeboren, geïntegreerd en volledig automatisch zijn vanaf het prilste begin van het leven. De filosofie en de sturende gedachte achter N.O.T. is dat het lichaam een geïntegreerd systeem is, waarbinnen ieder systeem afhankelijk is van de functionele integriteit van de andere overlevingssystemen. We zijn per slot van rekening geschapen om in een vijandige omgeving te bestaan en te overleven. Daarom is alles wat we nodig hebben om te overleven, aanwezig in het lichaam, met uitzondering van voedsel, lucht en water.

Fysiek trauma, omgevingstrauma of chemisch trauma (voedsel)kan deze automatische functies verstoren. N.O.T. heeft de sleutel gevonden om veel van deze mysteries van het lichaam te ontsluiten en geeft ons een middel om deze samenhang te begrijpen. Ik ben erachter gekomen dat het lichaam, met zijn meerdere systemen, precies als een computer werkt, met verschillende programma's voor iedere omstandigheid. Sommige programma's, zoals het primaire overlevingssysteem, zijn ingebouwd, terwijl andere ontwikkeld, aangeleerd of samengesteld werden als ze nodig waren. Deze zijn allemaal gebaseerd op de primaire programma's en daarom in essentie uitbreidingen ervan. Verder onderzoek heeft de specifieke neurologische prioriteit van deze systemen uitgewezen, zowel binnen zichzelf als ten opzichte en in relatie tot de andere. Er zijn reactieve spiersystemen, ligament-, bot- en gewrichtsconnecties die allemaal in harmonie met elkaar moeten werken. Het zou logisch moeten zijn dat je niet één deel van het lichaam kan behandelen zonder andere delen te beïnvloeden. In wezen zijn de lichaamsreacties relatief simpel, aangezien er maar vier basale systemen zijn die zich bezighouden met overleven en die hebben maar een beperkt aantal onderdelen. De N.O.T.-protocollen houden rekening met de neurologische prioriteit binnen ieder systeem en met het feit dat deze systemen en sub-systemen met elkaar terugkoppelen op basis van prioriteit. Het lichaam wil vaak eerst dit repareren, dan dat, etcetera.

In verband met de beperkte ruimte in het lichaam, het beperkte aantal onderdelen, de besparing van energie (wanneer één systeem voorrang neemt, wordt de energie van andere systemen onderdrukt zodat elk systeem optimaal kan functioneren wanneer nodig), gebruikt het lichaam vele van deze systemen of onderdelen steeds weer opnieuw; soms met een ander startpunt: "in relatie tot" verschillende functies, zodat een correctie in één programma onder bepaalde omstandigheden correcties maakt voor dezelfde combinatie in andere omstandigheden. Je moet altijd zoeken naar de "in relatie tot"-factor wanneer je een bepaalde functie of bepaald onderdeel test."

Neurale Organisatie Techniek reorganiseert specifiek je zenuwstelsel, zodat je kan functioneren zoals je ontworpen bent. Als je het gebrek kan vinden, kan je het corrigeren! De logica van het levende lichaam wordt uit de doeken gedaan. 

 

Neural Organization Technique