Metamorfose Techniek


Metamorfose Techniek

(Robert St. John, Gaston St. Pierre)


Met behulp van deze techniek, waarmee we een lichte aanraking toepassen op bepaalde gebieden van de voeten, de handen en het hoofd, kunnen we iemand helpen de obstakels te overwinnen die hem (lees ook: haar) ervan weerhouden zijn in aanleg aanwezige vermogens te verwezenlijken. Deze gebieden staan bekend als de reflexzones van de wervelkolom en lopen langs de binnenkant van de voet en op overeenkomstige gebieden op de handen en het hoofd.

Zoals de levenskrachten in een eikeltje de aarde en regen(water) nodig hebben om tot een eik uit te kunnen groeien of zoals de rups haar cocon nodig heeft om tot vlinder te transformeren, zo kunnen wij als de aarde of de cocon zijn voor anderen om dàt wat in potentie aanwezig is naar buiten te laten komen.

Het oorspronkelijke - helaas niet meer te verkrijgen - boek, geschreven door Robert St. John die deze benaderingswijze in het leven heeft geroepen, draagt de titel: "Metamorfose door prenataaltherapie". Een ander woord voor metamorfose is: transformatie, verandering van vorm. Een ander woord voor prenataal is: voorgeboortelijk, de periode die voorafgaat aan de geboorte van de baby en die zijn oorsprong vindt aan het begin der tijden. Prenataaltherapie is een techniek om de wordingsgeschiedenis van het leven te benaderen. De gebeurtenissen in de menselijke achtergrond zijn legio, maar dat hij wordt gekluisterd aan deze gebeurtenissen is een tijdsprobleem. Het enige wat er hoeft te gebeuren is los te komen van deze kluisters. Dan is hij vrij zich te bewegen naar en in elke periode van de tijd die in verband staat met zijn huidige denken en handelen.

Als we stilstaan of vastzitten in de tijd, dan raken we geïdentificeerd (lees: gevangen) met de gebeurtenissen die verbonden zijn met die periode, welke periode dan ook. Dat heeft effekt op lichamelijke functies, op de geest (denken en emoties) en op het gedrag. Als behandelaar hoeven we alleen maar gelegenheid te bieden, katalysator te zijn. Onthecht te zijn. Het zelfgenezend vermogen in de mens weet precies wat er waar en wanneer nodig is.

Deze techniek die persoonlijke groei en ontwikkeling bevordert, is door iedereen zeer gemakkelijk te leren en zeer zeker niet alleen weggelegd voor volwassenen! Indien u geïnteresseerd bent in een workshop kijk dan onder cursussen/workshops voor data en prijs of neem anders telefonisch contact met mij op. (024-3600637)

 Metamorphic Association