Bal-A-Vis-X


Home   Ascension    Metamorfose Techniek    Spirituele Pedagogiek   Brain Gym   N.O.T.   Contact

 

 

 

Bal-A-Vis-X®

 ten behoeve van leer- en gedragsmoeilijkheden waaronder:

dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, beelddenken, ADD, ADHD, faalangst, agressief gedrag.

Als je lekker in je vel zit en de beide hersenhelften onderling en met het lichaam goed samenwerken, is aan de grondvoorwaarden voldaan om te leren lezen, rekenen, schrijven, spellen, gymnastiek beoefenen en andere (school)vaardigheden onder de knie te krijgen. Ogen, oren, handen, voeten en de rest van het lichaam doen dan waarvoor ze geschapen zijn. Schort er iets in dat functioneren, dan is het van belang dáár de draad op te pakken. 

Het Amerikaanse Bal-A-Vis-X® programma heeft inmiddels bewezen een uitstekend middel te zijn waarmee we meer evenwicht kunnen brengen in coördinatie (Balance), gehoor (Audio) en zicht (Visual) via leuke oefeningen (eXercises) met behulp van zandzakjes, balletjes en een balansbord. Individueel maar ook in samenwerking met anderen. Veiligheid, vertrouwen en daarmee zelfvertrouwen alsook zelfwaardering zijn dan het gevolg. Schoolgaan, leren, nieuwe dingen ontdekken geeft zo weer een positieve impuls en energie in plaats van dat het ons met negatieve stress verzwakt. Twee maal in de week 20 minuten tot een halfuurtje hiermee aan de slag fleurt je helemaal op. Een geschenk voor ieder kind (de moeilijk lerende en de hoogbegaafde en allen daartussen) en voor iedere leerkracht, ouder of andere begeleider.

Introductecursussen worden op locatie gegeven (maximaal 20 personen)

Introductie-workshop (2 dagen): € 235,- p/p incl. BTW

Bent u geïnteresseerd in deze training of heeft u nog andere vragen, zie:

 Bal-A-Vis-X Europe

Telefoon: 024-3600637