Ascension


Home   Bal-A-Vis-X®     Metamorfose Techniek   Spirituele Pedagogiek   N.O.T.   Brain Gym   Contact


Ascension Behandeling

We weten of ervaren allemaal dat we in een zeer enerverende tijd leven, waar veel in en om ons heen gebeurt en waarin veel op de schop gaat. Om die processen een helpende hand te bieden, zijn er instrumenten beschikbaar gesteld van onder andere opgeladen hoogwaardig glas. Ascension-energie is de scheppingsenergie die de onderliggende intelligentie en het weten van de Natuur in zich draagt. Zij laat ons meer en meer onze perfecte natuurlijke staat herinneren. Daardoor ondersteunt zij ons in onze processen.

 

Hoe werken de Ascension Instrumenten?

De herinnering aan de volmaaktheid aan dit begin van het scheppingsproces wordt als het ware ingeprent in bijvoorbeeld de glazen voorwerpen. Deze producten zijn zo gemaakt dat ze altijd hun functie blijven houden. De Genesis-energie is overal aanwezig. Deze energie wordt in en door de instrumenten heen geleid. Ze houden de energie niet vast. Ze kunnen dan ook nooit leeg of op raken zoals bijvoorbeeld batterijen. De Ascension producten stralen deze energie, deze herinnering aan volmaaktheid, vervolgens uit naar de omgeving. Op deze manier leren ze de omgeving om weer soepel en gemakkelijk te functioneren zoals dat oorspronkelijk bedoeld is.

We kunnen daarom stellen dat zij harmonie schept. Dit gebeurt heel gemakkelijk, heel effectief door de meest eigen, inherente kwaliteiten van iets te versterken. En dit wordt bewerkstelligd door de reeks van Initiële Rotaties te verlevendigen. Je kunt dit proces ook wel vergelijken met een orkest waarin enkele instrumenten vals spelen. Wanneer je hier instrumenten naast zet die wel zuiver spelen, worden de "valsspelers" eraan herinnerd hoe ze eigenlijk behoren te spelen en klinkt het hele concert beter. Zo is het ook met ons. Wanneer bepaalde functies uit balans zijn, dan kunnen we dat heel eenvoudig verbeteren door ze in contact te brengen met de juiste trillingen of vibraties. Omdat alles streeft naar een zo soepel mogelijk functioneren, worden die vibraties heel gemakkelijk overgenomen en treedt er een verbetering op. Dit geldt zowel voor mensen en dieren als voor het hele universum.

Iedereen wil gelukkig zijn. In harmonie zijn met zichzelf en met zijn omgeving; dat is wat alles en iedereen graag wil. De Ascension producten leggen een verbinding tussen de volmaakte harmonie aan het begin van de schepping en onze fysieke wereld. Op het menselijk vlak is het resultaat hiervan: een beter geheugen; meer blijdschap; meer vrede en harmonie; minder wrijving en verwarring; verfijnde waarneming; verhoogd gewaarzijn; meer liefde; succesvoller handelen; meer energie. Nu hoeven we niet te wachten totdat we uit balans zijn en we problemen hebben van welke aard dan ook, voordat we een nuttig gebruik kunnen maken van de Ascension Producten. Je kunt ze ook heel goed gebruiken om te voorkomen dat problemen ontstaan. Voorkomen is immers beter dan genezen. De bonus bij het gebruik als preventiemiddel is dat we steeds gezonder, vitaler en gelukkiger zijn en meer en meer kunnen genieten van het leven. Immers, door het gebruik van de Ascension Producten wordt de herinnering aan de volmaaktheid en de harmonie zoals die aan het begin van de schepping aanwezig is, in ons wakker gemaakt en gaan we die steeds meer integreren in ons leven. Het is voldoende om de Ascension producten maar een paar minuten per dag te gebruiken om de effecten te bewerkstelligen. Net zoals een klein regenbuitje elke dag voldoende is voor de planten om te groeien.

 

Spreekt u bovenstaande aan en zou u graag een behandeling ontvangen of één of meerdere van de producten willen bestellen, bel dan gerust

 024-3600637  Ascension Europe Nederland

Ascension wijst u graag de weg naar een harmonieus en gezond leven met vele mogelijkheden. U kunt met de produkten van Ascension makkelijker loslaten en ontspannen in een steeds hectischer en chaotischer wordende maatschappij. Het nemen van een Time Out, zoals door vele medici en wetenschappers al jaren wordt voorgestaan en aanbevolen, wordt eenvoudiger.

Plezier in het leven, welzijn en afgestemd zijn met de natuur die ons zoveel kan leren, geeft een nieuwe dimensie van lichtheid en succes. U kunt dit bereiken met de produkten van Ascension die u op een holistische manier helpen in huis of op het werk.


U kunt de Ascension producten hier bestellen.

 

    Klik HIER om hem snel te bestellen