Bestuur

Op bestuurlijk vlak onderging de clubstructuur in juni 2004 enkele wijzigingen.

Henis heeft vanaf toen 2 besturen: een dagdagelijks bestuur en een beheerraad.

De beheerraad fungeert als controlerend orgaan van het dagdagelijks bestuur.

DAGELIJKS BESTUUR

voorzitter: Lucien Bollen

secretaris en penningmeester: Rina Clerinx

overige leden: Clement Bollen - Marc Gielen - Ferdi Keppers - René Simons

BEHEERRAAD

voorzitter: Bollen Lucien - secretaris: Rina Clerinx

Naast het bestuurlijk aspect kan Eendracht Henis ook rekenen op vele vrijwilligers en sympathisanten.

Deze staan in voor het onderhoud van de accommodatie en de uitbating van de kantine:

Angèle - Thea - Nico - Ghislaine(s) - Alain - Nadia - Staf - Jean-Marie en vele anderen