Bestuur

Op bestuurlijk vlak onderging de clubstructuur in juli 2020 enkele wijzigingen.

DAGELIJKS BESTUUR

voorzitter: Bart Princen

ondervoorzitter: Bart Milissen

secretaris: Dimitri Duchateau

penningmeester: Tim Jacobs

overige leden: Pieter-Jan Goffin - Glenn Ruyters

BEHEERRAAD

voorzitter: Bart Princen - secretaris: Dimitri Duchateau

Naast het bestuurlijk aspect kan Eendracht Henis ook rekenen op vele vrijwilligers en sympathisanten.