Tanto antes como despois de enviar a túa opinión, podes consultar os resultados e gráficos de cada actividade nos diferentes apartados de Opinión sobre Metodoloxía ,e Opinión sobre as Actividades Complementarias (Opinión ACs).

Para enviar a túa opinión segue por favor as instrucións do Formulario: