Tanto antes como despois de enviar a túa opinión, podes consultar os resultados e gráficos de cada actividade nos diferentes apartados de Opinión sobre Metodoloxía ,e Opinión sobre os Exercicios Diversos (Opinión EDs).

Para enviar a túa opinión segue por favor as instrucións do Formulario: