Сайт на ЕЕ за свободна икономика 
 
Целта на този сайт е да отразява вижданията  ми по конкретни икономически въпроси. Според мен в днешно време липсва ясно разбиране по фундаментални икономически проблеми и целта ми е да преставя моята гледна точка относно тях.