Biblioteket tar saken! 


En bevegelse for mer-offentlighet i folkebibliotekregi

Folkebiblioteket er en institusjon med ansvar og tradisjon for å yte balanserte informasjonstjenester til folk flest. Dette har tradisjonelt vært gjort passivt, på spørsmål fra enkeltbrukere, men via Internett kan biblioteket spille en mer aktiv og utadvendt rolle. Særlig i lokale konflikter og debatter har det uavhengige og kvalitetsbevisste biblioteket  de beste forutsetninger for dette;  til forskjell fra alle som er parter i saken eller har tatt stilling; både myndigheter, partier og ofte også lokalpresse.  

 Balansert og upartisk: Både for og imot; skal konsekvent dekke begge syn/parter

-    Særlig på områder der andre ikke gjør det (f x kommunale nettsteder og lokalpresse)
-    Legge hovedvekt på fritt tilgjengelige nettressurser
-    Men også aktivt synliggjøre og tilby tjenester biblioteket er aleine om eller er gode på:      Gratis lån av bøker, inklusive fjernlån
Gratis artikkelkopier fra trykte tidsskrift og baser, inklusive fjernlån
Hjelp til å søke på Nettet
Gjøre oppmerksom på referansetjenesten Biblioteksvar og tilby svar via e-post og telefon til det lokale biblioteket
Etter evne og kapasitet:
Digitalisere og legge ut aktuelt materiale som andre ikke gjør tilgjengelig
Drive en blogg i tilknytning til nettstedet der publikum kan lese om siste nytt på nettstedet og i avisene – og gjøre denne tilgjengelig via RSS

Gjøre dette til en ”bevegelse” – et nytt potensial for norske folkebibliotek
 

Eksempler på  nettsteder ider Biblioteket Tar Saken:

Sivil flyplass i Rygge