หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม ที่

ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก Tel.089-7006646 Email : tomsurasak@gmail.com

นางสาววรนุช ดาวปลื้ม Tel. 093-1325249 Email : woranut.daoplum@gmail.com

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

Update15มิ.ย.61 กำหนดการ คูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2561คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.xlsx