ด่วนที่สุด

กำหนดการอบรม รอบที่ 1 ...คลิก , กำหนดการอบรม รอบที่ 2 ....คลิก

ขอให้ผู้เข้าอบรม การพัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 6 เพื่อการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 รหัส 614183001-006 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทำการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตร ราคา 7,900 บาท และส่งหลักฐานการโอนเงิน ภายในวันพุธที่ 25 ก.ค.61

และเข้าไปกรอกข้อมูลการเข้าพักใน หรือ สแกน QR Code ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 นี้ค่ะ

ที่ http://gg.gg/Active-S6

ขอให้ผู้เข้าอบรม หลักสูตร ครูคณิตศาสตร์ กับ Thailand 4.0 รหัส 613022011-004 รุ่นที่ 4

เข้าไปกรอกข้อมูลการเข้าพักใน หรือ สแกน QR Code ภายในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 นี้ค่ะ

http:/gg.gg/Math-TH4 *****

ขอให้ผู้เข้าอบรม หลักสูตร ครูคณิตศาสตร์ กับ Thailand 4.0 รหัส 613022011-010 รุ่นที่ 10

เข้าไปกรอกข้อมูลการเข้าพักใน หรือ สแกน QR Code ภายในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 นี้ค่ะ

http:/gg.gg/Math-TH10 *****

ขอให้ผู้เข้าอบรม หลักสูตร ครูคณิตศาสตร์ กับ Thailand 4.0 รหัส 613022011-011 รุ่นที่ 11

เข้าไปกรอกข้อมูลการเข้าพักใน หรือ สแกน QR Code ภายในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 นี้ค่ะ

http:/gg.gg/Math-TH11 *****

ขอให้ผู้เข้าอบรม หลักสูตร กลยุทธ์การสอนคณิตศาสตร์สำหรับผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้และผู้เรียนที่เรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 612172004-003 รุ่นที่ 3 เข้าไปกรอกข้อมูลการเข้าพักใน หรือ สแกน QR Code ภายในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 นี้ค่ะ

http://gg.gg/strategy-Math3 *****

ขอให้ผู้เข้าอบรม หลักสูตร กลยุทธ์การสอนคณิตศาสตร์สำหรับผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้และผู้เรียนที่เรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 612172004-004 รุ่นที่ 4 เข้าไปกรอกข้อมูลการเข้าพักใน หรือ สแกน QR Code ภายในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 นี้ค่ะ

http://gg.gg/strategy-Math4 *****

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

Update15มิ.ย.61 กำหนดการ คูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2561คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.xlsx