Proiecte didactice

Şcoala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”,Baia Mare, Judeţul Maramureş

                                                              

 PROIECT DIDACTIC

 

 

                                                                                Prof. Chende Paula Valerica

 

 

DATA: 2.06.2010

CLASA: a III-a A

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere şi orientare                                                      

DISCIPLINA: Opţional

OBIECTUL: Cum circulăm

SUBIECTUL: Lecţie-joc „De-a circulaţia”

TIPUL LECŢIEI: Mixtă

SCOPUL LECŢIEI:

Ø Cunoaşterea de către elevi a indicatoarelor de circulaţie şi a semnificaţiei acestora;

Ø Cunoaşterea regulilor de circulaţie ce trebuie respectate în situaţii variate;

Ø Înţelegerea importanţei deplasării corecte pe drumurile publice a participanţilor la traficul rutier.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

a.   Cognitive:

v Să înţeleagă sensul unor noţiuni rutiere şi să explice sensul noţiunilor respective în limbaj rutier şi în limbaj propriu;

v Să recunoască semnele de circulaţie;

v Să stabilească corespondenţe între imagini ce reprezintă diferite semne de circulaţie şi termeni potriviţi;

v Să identifice semnificaţiile semnelor (indicatoarelor) întâlnite frecvent pe stradă;

v Să reţină şi să reproducă reguli de circulaţie pentru pietoni, biciclişti, pasageri (călători);

v Să respecte regulile de circulaţie în situaţiile create;

v Să motiveze luarea unor decizii prin referire la normele de circulaţie cunoscute;

v Să stabilească regulile ce trebuie respectate de către pietoni, biciclişti, pasageri;

v Să argumenteze necesitatea respectării unor reguli de circulaţie în situaţii date;

v Să realizeze compuneri care să prezinte fapte şi urmări.

b.    Afective:

v Să manifeste spirit de colaborare şi întrajutorare în relaţiile cu colegii;

v Să manifeste interes pentru respectarea regulilor de circulaţie în diferite situaţii;

v Să înţeleagă importanţa deplasării corecte pe drumurile publice a participanţilor la trafic;

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, demonstraţia, jocul didactic, explicaţia, problematizarea, exerciţiul, jocul de rol, studiul de caz, munca independentă, munca pe echipe.

 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

a.     Material didactic:

-         jetoane cu semne de circulaţie;

-         indicatoare rutiere;

-         imagini cu diferite situaţii din trafic;                                                                                          

-         planşe;

-         ghicitori;

-         texte educative;

-         desene din care lipsesc indicatoare rutiere;

-         fişe de evaluare.

b.    Material bibliografic:

-         Marcela Peneş – „Învăţăm să circulăm”, Ed. Ana, 2000;

-         * – „Primii paşi în educaţia rutieră – manual experimental pentru clasele I-IV”, E.D.P., Bucureşti, 1976;

-         N. Băţaga – „Conducerea automobilului”, Ed. Sincron, 1991;

-         * – „Teste propuse pentru concursul – Educaţie rutieră, educaţie pentru viaţă”, Ed. Alla, Cluj-Napoca, 1999.

 

LOC DE DESFĂŞURARE: Sala de clasă

DURATA: 45 minute

                                                                   DESFĂŞURAREA LECŢIEI

 

Etapele lecţiei

Activitatea învăţătorului

Activitatea elevilor

Tipuri de activităţi de învăţare

Moment organizatoric

Organizarea clasei pentru lecţie.

 

 

Verificarea temei

Se verifică calitativ şi cantitativ tema. (o compunere în care să indice respectarea a trei reguli de circulaţie)

 

 

Captarea atenţiei

Se face prin ghicitoarea:

„Într-o zi, doi copilaşi,

Fără minte şi poznaşi,

Se-apucară, iac-aşa,

Să se joace pe şosea.

 

Şi în timp ce se jucau

Maşinile tot treceau

Gata-gata să-i lovească,

Poate, chiar, să îi rănească.

 

Dar, iată, că repejor

Sunt opriţi din joaca lor.

Oare cine a putut

Jocul lor de l-a-ntrerupt?” (agentul de circulaţie) 

Se lipeşte pe tablă planşa cu bustul unui agent de circulaţie.

Elevii ascultă ghicitoarea prezentată şi găsesc răspunsul corect.

 

 

 

 

 

 

Anunţarea temei şi a  obiectivelor propuse

Se anunţă tema lecţiei (lecţie-joc „De-a circulaţia”). Se enunţă şi se afişează pe tablă obiectivele propuse.

Elevii participă la afişarea obiectivelor ce vor fi urmărite pe parcursul orei.

 

Reorientarea atenţiei

Se poartă discuţii despre agentul de circulaţie.

 

 

Dirijarea lecţiei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Poliţistul” poartă în mână trei jetoane în culorile semaforului, cu sarcini scrise pentru elevi.

Sarcina 1: (jeton culoare roşie) „Pe catedră aveţi imaginile unor indicatoare. Spuneţi ce semnificaţie are fiecare şi cui i se adresează.”

¨       Joc – „Ce semnificaţie au indicatoarele?” (învăţătorul arată câteva indicatoare rutiere)

¨       Joc –Indicatorul potrivit” (învăţătorul prezintă semnificaţiile unor indicatoare)

Sarcina 2: (jeton culoare galbenă) „E perioada mărţişoarelor. M-am gândit şi la voi. Acum caută pe scaun şi vei găsi patru mărţişoare, câte unul pentru fiecare echipă. Arată-le colegilor!”

Fiecare echipă îşi alege un „mărţişor” (planşă reprezentând indicatoare rutiere: „Accesul interzis bicicliştilor”, „Accesul interzis pietonilor”, „Drum pentru pietoni”, „Pistă pentru biciclişti”).

Sarcina 3: (jeton culoare verde) „Aţi văzut câte un plic sub fiecare mărţişor? Nu ştiţi ce-i cu el? Cheamă-ţi câte un coleg din fiecare grupă. Ei vor căuta în plicuri. Vor scoate cartonul albastru şi veţi afla.”

Pentru fiecare echipă există câte două sarcini scrise pe carton albastru şi portocaliu.

Carton albastru: „Doamna învăţătoare îţi va da o planşă şi indicatoare rutiere. Împreună cu coechipierii tăi vei aşeza indicatoarele pe categorii. Nu uitaţi să decupaţi indicatoarele de obligare sau permisie.” (respectiv de atenţionare, interzicere, informare).

Se face evaluarea activităţii desfăşurate, stabilindu-se grupa câştigătoare, în funcţie de corectitudinea rezolvării sarcinii şi de timpul realizării acesteia.

¨       Joc – „Desenează indicatorul!”. Li se prezintă elevilor două ghicitori, ei având sarcina să deseneze individual indicatorul despre care se vorbeşte în versuri.

  1. Pe stradă, dacă aţi văzut,

Acest indicator-să ştiţi,

Că pe aici toţi pietonii

Pot trece liniştiţi” (trecere pentru pietoni)

 

  1. „Iar când pe-acesta-l întâlniţi

Voi, pietonii, trebuie să ştiţi,

A circula… e interzis.” (accesul interzis pietonilor)

 

¨        Joc –Care sunt indicatoarele pentru mine?”

¨       Joc – „Bicicliştii au voie”, „Pietonii au voie” (alegerea variantelor corecte);

 

 

¨       Joc – „Ascultă şi găseşte greşelile” (li se prezintă textul „Unchiul meu”, pag. 57);

 

Carton portocaliu: „Alege un desen. Ia şi un plic. Împreună cu echipa ta alegeţi indicatorul corespunzător, decupaţi-l şi lipiţi-l la locul potrivit. Motivaţi oral alegerea făcută!” (fiecare echipă va primi un desen ce reprezintă o imagine din trafic. Indicatoarele rutiere nu sunt fixate. Sarcina elevilor este de a alege din cinci indicatoare date pe cel potrivit situaţiei prezentate.)

¨       Joc –Ce sfat îmi dai?” (li se prezintă textul „Prima mea cursă cu bicicleta”, pag. 96);

 

¨       Joc „Aşa, da – Aşa, nu” (li se prezintă planşe cu respectarea sau încălcarea unor reguli de circulaţie);

 

¨       Joc – „Ce cuvinte lipsesc, ce cuvinte sunt în plus?” (li se prezintă un text lacunar);

 

¨       Joc de rol – „Poliţistul” (un elev îmbrăcat în poliţist va prezenta prin semne câteva reguli de circulaţie – comunicare nonverbală).

 

 

 

Elevii vor recunoaşte semnificaţia indicatoarelor prezentate şi vor arăta căror participanţi la trafic se adresează..

 

 

Elevii arată jetonul cu indicatorul rutier corespunzător.

Elevii vor aşeza indicatoarele la tablă în grupele stabilite.

 

Elevii stabilesc numele fiecărei echipe în funcţie de semnificaţia indicatorului-mărţişor ales. Astfel, grupele se vor numi: „Pietonii”, „Bicicliştii”, „Şoferii”, „Pasagerii”.

 

 

Elevii vor scoate din plic cartonul indicat şi vor rezolva pe echipe sarcina cerută.

 

 

 

 

Elevii lucrează în grup, lipind şi decupând indicatoarele cerute de sarcină pentru fiecare echipă. Ei aşează cele 16 indicatoare în cele patru categorii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Elevii desenează indicatoarele corespunzătoare răspunsurilor.

 

 

 

 

 

 

 

 


Fiecare echipă specifică ce indicatoare se adresează lor.

Elevii stabilesc regulile corecte ce trebuie respectate de pietoni şi biciclişti din variantele scrise pe planşă.

 

Elevii ascultă povestirea, prezintă greşelile făcute de copil, stabilesc regulile ce trebuiau respectate.

 

Elevii stabilesc în grup ce indicator se potriveşte situaţiei date („Trecere pentru pietoni”, „Copii”, „semafor”, „Atenţie, trecere pentru pietoni”, etc.), îl vor decupa şi lipi în locul conturat pe desen. 

 

 

Elevii specifică ce reguli de circulaţie ar fi trebuit să respecte personajul prezentat în text.

Elevii grupează planşele în funcţie de sarcina cerută.

 

 

Elevii completează textul lacunar.

 

 

Elevii vor recunoaşte semnificaţia mişcării braţelor poliţistului.

 

Exerciţiu-joc

 

 

 

 

 

 

 

Joc

 

 

 

 

 

 

Exerciţiu-joc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiu-joc

 

 

 

 

 

 

Studiu de caz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiu-joc

 

 

 

 

 

Studiu de caz

 

 

 

 

 

Exerciţiu de creaţie

 

 

Exerciţiu-joc

 

 

 

 

Exerciţiu de completare a unui text lacunar

 

Joc de rol

 

 

Asigurarea conexiunii inverse

 

¨          Joc –Cum ajungi la bunica?” (li se cere să descrie drumul pe care îl fac până la bunica, prezentând cel puţin trei reguli de circulaţie respectate ca pieton, biciclist sau călător. Vor alege şi indicatoare pe care le pot întâlni).

Elevii descriu drumul parcurs în calitatea pe care şi-o asumă, prezentând şi regulile de circulaţie respectate.

Joc de rol

Intensificarea retenţiei şi a transferului

¨          Fişă de lucru (anexa 1)

Elevii lucrează chestionarul propus

 

Încheierea lecţiei

¨          Se discută fişa, calificativul obţinut, obiectivele atinse de fiecare elev.

Se fac aprecieri asupra desfăşurării lecţiei.

Elevii se autoevaluează.

 


Comments