ΕΚΠ51 - Εκπαιδευτική Έρευνα

ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα

29/11/2011 Έλεγχος στο moodle  ότι δεν ανέβηκε η 2η Γρ.Εργασία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ...+ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Παπάνης.
29/11/2011 Έλεγχος στο portal της ΕΚΠ51 στο ΕΑΠ ότι δεν ανέβηκε η 2η Γρ.Εργασία.

Cohen, Manion, Morrison (Βιβλίο στο google με περικοπές) ,

Βρίσκω ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ή ΔΙΑΤΡΙΒΗ στις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Βιβλιοθήκες, μέσω MUSE ή google, πχ. Μακεδ., ή ΕΑΠ,

Βρίσκω ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ή ΠΤΥΧΙΑΚΗ  στις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Βιβλιοθήκες, μέσω MUSE ή google

Bibliographic database education (google) , Hong Kong Library , HL Lib Sample , Ohio L Working Papers,  

American Educational Research Assoc. , Amer.Educ.Res.Journal (δεν κατεβάζει, μόνο αναζητά και δείχνει περίληψη) , 

Ανοικτή Εκπαίδευση (Ελλ.περιοδικό) , Educational Research (google)Operation Research

http://www.eurojournals.com,

 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 
Παλάσκα Μαρία - Βασικές Διδακτικές έννοιες 1,    Έννοιες Διδακτικής και σχετιζόμενες με ΤΠΕ

Σύγχρονες θεωρήσεις για τη Μάθηση,  ΕΚπαιδευτικό Σενάριο

Γενική Διδακτική (σύνοψη από Ματσαγγούρας),  ΟμαδοΣυνεργατική Διδασκαλία (Ματσαγγούρας)

Ομαδοσυνεργατική στο Google,  Μέθοδοι και μορφές Διδασκαλίας σε σχολεία Βθμιας (Πτυχιακή)

Τεχνικές εργασίες στο πλαίσο της ομάδας,  

 

 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - τέλος

Α) Ποιες είναι οι διαστάσεις της Διδακτικές Μεθοδολογίας ;

Η διδακτική ενός γνωστικού αντικειμένου;  Η διαχείριση των μέσων ;  Οι (θεωρητικές) αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η διδασκαλία;

Οι στρατηγικές συνεργασίας μαθητών-εκπαιδευτικού;  Ζητήματα που αφορούν στη μάθηση των μαθητών;

Ζητήματα που αφορούν στην επίδοση και την αξιολόγηση των μαθητών;  Οι στάσεις και απόψεων μαθητών και εκπαιδευτικών;

Θέματα που αφορούν στο Υλικό (σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο) και στη σχέση του με το μαθητή;

 

Β) Μπορούν τα παρακάτω να αποτελέσουν Υποψήφια Θέματα;

  • Απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών σχετικά με την Παραδοσιακή-δασκαλοκεντρική και Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η περίπτωση του 2ου ΕΠΑ.Λ. Πύργου.
  • Απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών σχετικά με την Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και στα μαθήματα Ειδικότητας-Κατεύθυνσης (στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση).
    Η περίπτωση του 2ου ΕΠΑ.Λ. Πύργου.
  • Τετράδιο, Σχολικό Βιβλίο (ή/και Διαδίκτυο) στην εκπαιδευτική διαδικασία  Η χρήση τους από μαθητές και εκπαιδευτικούς στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
    Η περίπτωση του 2ου ΕΠΑ.Λ. Πύργου.

Καλησπέρα ή καλημέρα 

Όλες οι πλευρές του θέματος που αναφέρετε είναι διαστάσεις της διδακτικής μεθοδολογίας. Άλλες στο κέντρο της (πχ διδακτική μεθοδολογία κάποιου αντικειμένου) και άλλες στην περιφέρεια όπως οι στάσεις. Επομένως και όλα τα θέματα τα οποία αναφέρετε μπορούν να είναι αντικείμενα της εργασίας σας.

Η μέθοδος εργασίας σας μπορεί να είναι ποσοτική ή ποιοτική αλλά θα σας έλεγα να κινηθείτε πως μια μικρής έκτασης ποσοτική έρευνα καθώς η ποιοτική είναι δύσκολη προσέγγιση αν και καμιά φορά μα ς φαίνεται πιο απλή.