Aurkezpena

Resultado de imagen de steam learning

 STEAM siglek diziplina hauek hartzen dituzte barne: Science, Technology, Engineering, Art eta Mathematics, hau da, zientzia, teknologia, ingeniaritza, artea eta matematikak. Matematiken, zientzien (natura-zientziak, biologia, geologia, fisika eta kimika) eta teknologiaren arteko lotura berezkoa da diziplina horietan. Beraz, nahita sorrarazi behar dira irakasgai horietako kontzeptuak, aldi berean eta era integratuan, ikasi ahal izateko egoerak, arazoak diseinatzeko eta ebazteko testuinguru praktiko batean, hain zuzen ere, enpresetako ingeniaritza-sailetan egiten duten moduan. 

UNESCOk Science Education izeneko programan ezarri du zientziaren eta teknologiaren arloko gaikuntza funtsezko elementua dela ekonomia eta gizartea garatzeko. Hori horrela, gaikuntza hori eraikitzeko, ezinbestekoa da, haren ustez, zientziaren eta teknologiaren arloko hezkuntza sustatzea, hezkuntza-maila guztietan, bai eta gizarte osoaren heziketa zientifikoa hobetzea ere.

Nabarmentzen du, halaber, gazteak –bereziki neskak– bultzatu beharra dagoela zientziaren eta teknologiaren arloko karrera profesionalak egin ditzaten. 

Proiektuen ikuspuntua.

STEAM hezkuntza-proiektuek, ahal den neurrian, printzipio hauek izango dute kontuan:

  1. STEAM arloen irakaskuntza integratua
  2. STEAM arloekin lotutako konpetentzien garapena
  3. Ikerketan oinarritutako ikasketa
  4. Generoa eta berdintasunaren ikuspuntua
  5. STEAM arloekin lotutako ikasketen bokazio profesionala bultzatzea

Ikerketan oinarritutako irakaskuntza da gaur egun beharrezkoak diren gaitasunak garatzeko modua, eta irakaskuntza mota horrek oinarri sendoa du. Bizi garen gizartea oso teknifikatuta dago, eta, ondorioz, XXI. mendean ulertu eta garatu beharreko oinarrizko diziplinak dira zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematikak. Horren eraginez, irakaskuntza zientifikoko hainbat proiektu eta proposamenen ardatz nagusia da ikerketa.

Ikerketa da egoerak eta arazoak diagnostikatzeko proposatzen den prozedura, bai eta hipotesiak egiteko, esperimentuak diseinatzeko eta erabakiak hartzeko ere. Hori guztia gauzatzen da esperimentuen plangintza eginez, hipotesiak ikertuz, informazioa bilatuz, ereduak eraikiz, lantaldean arituz, kideekin eztabaidatuz eta azalpen koherenteak proposatuz.