L'Associació

Des de  Martinet Solidari creiem que  l'educació i el coneixement són veritables eines de canvi i transformació social i que per això és necessaria una educació en i per a la democràcia i la participació. Amb l'educació som més conscients del nostres drets i deures i també de les oportunitats de transformació que tenin a les nostres mans i a amb les nostres veus.

Estem duent a terme diferents activitats que atenen als interessos i les necessitats de la gent del barri del Besós tot treballant d'una manera transversal valors de ciutadania activa i educació per la democràcia.

Martinet Solidari (MS) és una associació sense ànim de lucre, creada el 1999 per una part del professorat i de l'alumnat de l'Escola d'Adults Martinet de Nit, situada al barri del Besòs Maresme.

Aquesta creació responia a una sèrie d'inquietuds relacionades amb els àmbits de la solidaritat i la cooperació per donar resposta, més enllà de l'educació formal, a necessitats reals del barri i els seus veïens i veïnes. 

Martinet Solidari vol desenvolupar la seva tasca amb tres línies de treball que ordenen i donen sentit nostra la tasca:

Solidaritat i cooperació

Entenem la solidaritat com un compromís ferm en la voluntat de canviar les estructures internacionals que provoquen i perpetuen les desigualtats socials, i la cooperació com la col·laboració amb organitzacions de països subdesenvolupats que treballen pel desenvolupament social de les seves poblacions.
   
Sensibilització

   

Creiem en la importància de conscienciar a les persones sobre els problemes que ens afecten com a ciutadans, no tan sols a nivell de barri si no també a nivell de societat, fomentant l'esperit crític i buscant solucions creatives.

Cohesió social


Considerem important que les persones que viuen al barri de Besós Maresme sentin un sentiment de pertinença i identitat cap aquest, fomentant la cohesió social a partir de la inclusió social.