Què és?

És un projecte per a promocionar l’activitat física, l’esport i els estils de vida saludables entre els diferents membres de la comunitat educativa.

—Al mateix temps, es converteix en un document que serveix d'instrument per a planificar, gestionar i avaluar les activitats físiques i esportives que es realitzen al centre. Així, aquest projecte haurà de dotar de coherència educativa totes les decisions i actuacions relacionades al respecte.

En definitiva, aquest projecte presenta les següents finalitats:
  • Oferir una activitat física i esportiva inclusiva que arribi als mínims de pràctica recomanats per institucions i estudis de referència en l'àmbit de la salut per a xiquets i xiquetes.
  • Complementar, a través de l'activitat física i esportiva, la tasca formativa desenvolupada en els centres educatius, especialment pel que fa a valors i hàbits saludables.
  • Adaptar la pràctica de l'activitat física i de l'esport, especialment pel que fa a la competició, a les finalitats i necessitats de cada etapa educativa.
  • Aprofitar l’activitat física i esportiva com un element que va afavorir la cohesió social i la inclusió dels diferents sectors implicats en la seua pràctica.