Per què?

El nostre Projecte Esportiu considera que l’activitat física i esportiva en edat escolar és un vehicle ideal per a la formació integral del nostre alumnat, així com per a la promoció d’un estil de vida saludable.

Al mateix temps, es valora de forma preocupant els alts nivells d’aïllament social, així com la utilització sedentaria del temps lliure que s’està instal·lant en joves i adolescents (televisió, videojocs, Internet,...) 

L'OMS assenyala que la falta d'activitat física i els hàbits alimentaris inadequats son uns dels factors principals de risc de patir malalties cròniques com ara l’obesitat.

 —Per aquest motiu, les diferents activitats físiques i esportives que s'ofereixen al nostre alumnat han de tenir un destacat caracter educatiu, amb l'objectiu d' aconseguir desenvolupar actituds i valors (esforç, superació, coeducació, disciplina, tolerancia, solidaritat, respecte, etc.) que contribuiràn al seu benestar personal tant a nivell motriu i físic, com a nivell cognitiu i social.