Professorat‎ > ‎

Activitat Física i Valors

    L'activitat física i l'esport constitueixen fenòmens socials universals de primer ordre, vinculat estreta i recíprocament amb  alguns dels grans valors de la societat contemporània.

    L'activitat física-esportiva ha
de constituir-se com una excel·lent eina per a l'educació integral de les persones i com a mitjà de integració social i cultural. Es considera l'esport com una eina apropiada per ensenyar valors com la justícia, afany de superació, convivència, respecte, companyonia, treball en equip, disciplina, responsabilitat i altres
.

    Per a que l'activitat física-esportiva siga educativa des de l'àrea d'Educació Física es requereix una intervenció adequada on promoure una cultura de pau desenvolupant actituds i valors que rebutgen la violència i promouen la prevenció dels conflictes.

    Així alguns dels objectius que es pretenen aconseguir amb el desenvolupament d'aquest treball: 

  
    * Millorar la autoestima de l'alumnat i l'autonomia a l'hora d'expressar-se, compartir idees i prendre les seues pròpies decisions.
   
* Establir i millorar les relacions dins del grup, acceptant i respectant les característiques pròpies de cadascú. 
    * Sensibilitzar i responsabilitzar a l'alumnat sobre situacions conflictives que es donen en la pràctica d'activitats fisico-esportives i en les relacions interpersonals.
    * Fomentar el diàleg i el consens com una eina de resolució dels conflictes.
    * Fomentar la implicació i el treball col·laboratiu entre famílies, alumnes i professorat.
    
Ací podràs trobar alguns recursos que vos poden ajudar a desenvolupar els valors mitjançant l' exercici física i l'esport:


* La Peonza.- El Col · lectiu de Docents d'Educació Física per la Pau ens ofereixen diferents propostes i activitats per a treballar dins de l'àrea.


* Sportmagister.- En aquesta web trobaràs molts recursos (articles, test, consells,...) per a treballar l'educació en valors mitjançant l'esport.