Decàleg del Bon Espectador

 
—Informeu-vos de l’espectacle.
—Ser puntuals.
—Una vegada ha començat l’espectacle, no podeu abandonar el vostre lloc. Al servici s’ha d’anar abans o després de la representació.
—El silenci és indispensable.
—S’han de cuidar els esternuts i la tos, poden molestar als actors i al públic.
—No s’ha de menjar durant la rèpresentació per respecte als autors.
—Si l’obra no us agrada, no molesteu a la resta dels companys que poden estar interessats.
—Una causa molt urgent pot obligar-nos a abandonar la sala. En aquest cas hem de sortir sense fer soroll.
 —Encara que no us agrade l’obra, s’ha de respectar als artistes.
—L’aplaudiment, no els xiulits ni els crits, és la millor recompensa als actors que ens han fet passar un temps agradable.
Comments