Currículum de l'Educació Artística

Als arxius adjunts podeu trobar l'organització del currículum de l'àrea d'Educació Artística, així com la contribució d'aquesta a les Competències Bàsiques.
ĉ
Ada Rey,
29 nov. 2009 4:19
ĉ
Ada Rey,
29 nov. 2009 4:21
Comments