หน้าแรก (Home)

แจ้งย้ายเวบไปที่ http://eduathomeforkid.blogspot.com

แจ้งย้ายเวบไปที่ http://eduathomeforkid.blogspot.com

แจ้งย้ายเวบไปที่ http://eduathomeforkid.blogspot.com

Update 31-5-57

posted May 30, 2014, 10:09 PM by Edu Athome   [ updated May 30, 2014, 11:21 PM ]

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว (ป.1)

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว (ป.3)
เล่มที่ 1
เล่มที่ 2
เล่มที่ 3
เล่มที่ 4
เล่มที่ 5
เล่มที่ 6
เล่มที่ 7
เล่มที่ 8
เฉลย

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว (ป.4)
เล่มที่ 1
เล่มที่ 2
เล่มที่ 3
เล่มที่ 4
เล่มที่ 5
เล่มที่ 6
เฉลย

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว (ป.5)

Update 23-6-56

posted Jun 23, 2013, 12:01 AM by Edu Athome

กลับมาแล้วครับ กับการอัพเดตเนื้อหาเวบ และแบบฝึกหัดสำหรับเด็ก
หลังจากที่ห่างหายกันไปครึ่งปี เนื่องจากติดภาระกิจต่างๆ มากมาย
หลายคนสอบถามถึงเฉลย ขอบอกว่าแบบฝึกหัดบางชุด ผู้ปกครองต้องตรวจเองนะครับ เนื่่องจากไม่มีเฉลย
แต่หากเป็น ข้อสอบ หรือแนวข้อสอบต่างๆ จะมีฌฉลยให้แน่นอนครับ

เริ่มต้นการอัพเดตจากอนุบาลก่อนเลยนะครับ

Update 22-12-55

posted Dec 22, 2012, 4:17 AM by Edu Athome   [ updated Dec 22, 2012, 5:44 AM ]

รายการอัพเดต
1.  แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ (English practice) ชั้นอนุบาล
2.แบบฝึกหัด ภาษาไทย (Thai practice) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

Update 21-12-55

posted Dec 21, 2012, 7:22 AM by Edu Athome   [ updated Dec 21, 2012, 7:27 AM ]

Update 1-12-55

posted Nov 30, 2012, 8:15 PM by Edu Athome   [ updated Nov 30, 2012, 10:36 PM ]

รายการอัพเดต
1.  แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2. แบบฝึกหัด ภาษาไทย ชั้นอนุบาล

Update 25-11-55

posted Nov 24, 2012, 7:07 PM by Edu Athome   [ updated Nov 24, 2012, 10:45 PM ]

รายการอัพเดต
1.  ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.1  ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่ 1ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่ 2ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่ 3ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่ 4ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่ 5ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่ 6ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่ 7ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่ 8ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่ 9ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่ 10ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่ 11ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่ 12ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่ 13ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่ 14ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่ 15เฉลย ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.6

2. ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2.1 ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 1ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 2ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 3ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 4ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 5ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 6ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 7ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 8ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 9ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 10ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 11ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 12ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 13ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 14ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 15เฉลย ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.6

3. ข้อสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Update 24-11-55

posted Nov 23, 2012, 8:11 PM by Edu Athome   [ updated Nov 24, 2012, 12:28 AM ]

รายการอัพเดต
1.  แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาล
1.1  การบวกจำนวนไม่เกิน 10 การหาผลบวก-วาดรูป ชุดที่ 1ชุดที่ 2ชุดที่ 3ชุดที่ 4ชุดที่ 5ชุดที่ 6ชุดที่ 7ชุดที่ 8ชุดที่ 9ชุดที่ 10

2.  ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2.1  ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.5 ชุดที่ 1ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.5 ชุดที่ 2ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.5 ชุดที่ 3ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.5 ชุดที่ 4ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.5 ชุดที่ 5ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.5 ชุดที่ 6ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.5 ชุดที่ 7ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.5 ชุดที่ 8ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.5 ชุดที่ 9ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.5 ชุดที่ 10ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.5 ชุดที่ 11ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.5 ชุดที่ 12ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.5 ชุดที่ 13ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.5 ชุดที่ 14ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.5 ชุดที่ 15เฉลย ข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ป.5

3.  ข้อสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Update 23-11-55

posted Nov 23, 2012, 7:41 AM by Edu Athome   [ updated Nov 23, 2012, 7:05 PM ]

รายการอัพเดต
1.  แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1.1  หนังสือแบบฝึกหัดบทที่ 1หนังสือแบบฝึกหัดบทที่ 2หนังสือแบบฝึกหัดบทที่ 3หนังสือแบบฝึกหัดบทที่ 4หนังสือแบบฝึกหัดบทที่ 5หนังสือแบบฝึกหัดบทที่ 6หนังสือแบบฝึกหัดบทที่ 7หนังสือแบบฝึกหัดบทที่ 8หนังสือแบบฝึกหัดบทที่ 9หนังสือแบบฝึกหัดบทที่ 10หนังสือแบบฝึกหัดบทที่ 11หนังสือแบบฝึกหัดบทที่ 12หนังสือแบบฝึกหัดบทที่ 13

2.  ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2.1  ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.5 ชุดที่ 1ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.5 ชุดที่ 2ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.5 ชุดที่ 3ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.5 ชุดที่ 4ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.5 ชุดที่ 5ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.5 ชุดที่ 6ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.5 ชุดที่ 7ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.5 ชุดที่ 8ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.5 ชุดที่ 9ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.5 ชุดที่ 10ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.5 ชุดที่ 11ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.5 ชุดที่ 12ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.5 ชุดที่ 13ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.5 ชุดที่ 14ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.5 ชุดที่ 15เฉลย ข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ป.5

1-10 of 18