Επικοινωνία

Δημοτικό Σχολείο Άνοιξης


Το Δημοτικό Σχολείο Άνοιξης βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Άνοιξης και στην οδό Κωνσταντίνου Κανάρη 1, Τ.Κ.14569 Άνοιξη Αττικής.

Για κάθε σχόλιο ή παρατηρήσεις που έχετε σχετικά με την ιστοσελίδα μας, μπορείτε να τα στείλετε απο την σελίδα Σχόλια και Παρατηρήσεις.
Για να στείλετε τα στοιχεία σας προκειμένου να προβληθείτε στην σελίδα μας (για να μπορούν και άλλοι γονείς να χρησιμοποιήσουν τις επαγγελματικές σας ικανότητες) μπορείτε να τα στείλετε απο την σελίδα Προβληθείτε στη σελίδα μας. Μπορείτε να δείτε τους γονείς που ήδη έχουν στείλει τα στοιχεία τους στην σελίδα Χρήσιμα Τηλέφωνα.
Μπορείτε να στείλετε τα οικογενειακά σας στοιχεία επικοινωνίας στην σελίδα Στείλτε τα στοιχεία σας. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν καθαρά για λόγους επικοινωνίας.
Για οτιδήποτε άλλο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνοντας email στην διεύθυνση dimotikoanixis@gmail.com.