Ημερολόγιο

Ενημερωθείτε για όλα τα συμβάντα του σχολείου μας. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε λεπτομέρειες.
Κάθε συμβάν περιγράφεται αναλυτικότερα είτε στα Νέα και στις Ανακοινώσεις του Συλλόγου, είτε στις Εκδηλώσεις και στις Δραστηριότητες.