Πρακτικά


Εδώ μπορείτε να βρείτε τα Πρακτικά απο τα Σχολικά Συμβούλια και τις συνεδριάσεις του Συλλόγου.


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Προβολή Λήψη
10η Συνεδρίαση ΔΣ Σχ. Έτους 2010-2011   47k έκδ. 3 18 Σεπ 2011, 10:00 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
11η Συνεδρίαση ΔΣ Σχ. Έτους 2010-2011   52k έκδ. 4 18 Σεπ 2011, 10:00 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
3η Συνεδρίαση Δ.Σ.  54k έκδ. 4 18 Σεπ 2011, 10:00 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
4η Συνεδρίαση Δ.Σ.  39k έκδ. 4 18 Σεπ 2011, 10:00 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
5η Συνεδρίαση Δ.Σ.  36k έκδ. 4 18 Σεπ 2011, 10:00 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
6η Συνεδρίαση Δ.Σ.  51k έκδ. 4 18 Σεπ 2011, 10:00 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
7η Συνεδρίαση Δ.Σ.  45k έκδ. 4 18 Σεπ 2011, 10:00 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
8η Συνεδρίαση ΔΣ Σχ. Έτους 2010-2011  48k έκδ. 5 18 Σεπ 2011, 10:00 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
9η Συνεδρίαση ΔΣ Σχ. Έτους 2010-2011   41k έκδ. 3 18 Σεπ 2011, 10:00 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
Σύγκλιση Σχολικού Συμβουλίου 1ου Τριμήνου Σχ. Έτους 2010-2011  36k έκδ. 4 18 Σεπ 2011, 10:00 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
Συνεδρίαση Έκτακτης Γ.Σ. 2010-2011  35k έκδ. 4 18 Σεπ 2011, 10:00 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
Σχολικό Συμβούλιο 2ου Τριμήνου Σχ. Έτους 2010-2011  39k έκδ. 3 18 Σεπ 2011, 10:00 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
Σύγκλιση Σχολικού Συμβουλίου 2ου Τριμήνου Σχ. Έτους 2010-11  82k έκδ. 3 18 Σεπ 2011, 10:00 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Προβολή Λήψη
10η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012   58k έκδ. 3 24 Φεβ 2012, 2:44 π.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
11η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012   84k έκδ. 4 26 Μαρ 2012, 10:29 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
12η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012   50k έκδ. 3 29 Μαρ 2012, 1:34 π.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
13η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012   59k έκδ. 3 22 Απρ 2012, 11:05 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
14η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012   49k έκδ. 3 22 Απρ 2012, 11:10 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
15η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012   50k έκδ. 3 28 Μαΐ 2012, 10:15 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
1η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012  51k έκδ. 3 30 Οκτ 2011, 11:42 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
2η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012  53k έκδ. 2 30 Οκτ 2011, 11:43 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
3η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012  43k έκδ. 2 30 Οκτ 2011, 11:43 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
4η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012   38k έκδ. 3 9 Νοε 2011, 2:12 π.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
5η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012   40k έκδ. 4 20 Νοε 2011, 10:24 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
6η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012   58k έκδ. 3 12 Δεκ 2011, 12:05 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
7η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012   50k έκδ. 3 12 Δεκ 2011, 12:05 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
8η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012  94k έκδ. 3 28 Ιαν 2012, 10:59 π.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
9η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012   57k έκδ. 3 24 Φεβ 2012, 2:44 π.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για 10η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012   77k έκδ. 3 20 Φεβ 2012, 3:32 π.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για 11η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012   86k έκδ. 7 2 Μαρ 2012, 4:00 π.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για 12η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012   77k έκδ. 3 26 Μαρ 2012, 10:31 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για 13η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012   78k έκδ. 3 26 Μαρ 2012, 10:31 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για 16η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012   83k έκδ. 3 28 Μαΐ 2012, 10:15 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για 1η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012  82k έκδ. 2 30 Οκτ 2011, 11:44 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για 2η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012   84k έκδ. 3 20 Νοε 2011, 10:24 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για 3η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012  77k έκδ. 2 30 Οκτ 2011, 11:44 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για 4η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012  77k έκδ. 2 30 Οκτ 2011, 11:44 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για 5η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012   77k έκδ. 3 9 Νοε 2011, 2:12 π.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για 6η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012   79k έκδ. 4 20 Νοε 2011, 10:24 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για 7η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012   79k έκδ. 3 29 Νοε 2011, 9:58 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για 8η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012   77k έκδ. 3 8 Φεβ 2012, 12:38 π.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για 9η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2011-2012   78k έκδ. 3 7 Φεβ 2012, 11:20 μ.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Σχολικού Συμβουλίου Α' Τριμήνου  79k έκδ. 3 9 Νοε 2011, 2:13 π.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
ĉ
Προβολή Λήψη
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Σχολικού Συμβουλίου Β' Τριμήνου  77k έκδ. 4 13 Φεβ 2012, 11:15 π.μ. Δημοτικό Άνοιξης Σύλλογος Γονέων
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Προβολή Λήψη
9 Μαι. 2013  65k έκδ. 2 24 Οκτ 2014, 2:55 π.μ. Γιώργος Νάτσης
ĉ
Προβολή Λήψη
16 Μαι. 2013  64k έκδ. 2 24 Οκτ 2014, 2:55 π.μ. Γιώργος Νάτσης
ĉ
Προβολή Λήψη
9 Σεπ. 2013  74k έκδ. 2 24 Οκτ 2014, 2:55 π.μ. Γιώργος Νάτσης
ĉ
Προβολή Λήψη
5 Οκτ. 2012  57k έκδ. 2 24 Οκτ 2014, 2:55 π.μ. Γιώργος Νάτσης
ĉ
Προβολή Λήψη
20 Οκτ. 2012  66k έκδ. 2 24 Οκτ 2014, 3:30 π.μ. Γιώργος Νάτσης
ĉ
Προβολή Λήψη
3 Νοε. 2012  71k έκδ. 2 24 Οκτ 2014, 2:55 π.μ. Γιώργος Νάτσης
ĉ
Προβολή Λήψη
12 Ιαν. 2013  66k έκδ. 2 24 Οκτ 2014, 3:30 π.μ. Γιώργος Νάτσης
ĉ
Προβολή Λήψη
9 Φεβ. 2013  75k έκδ. 2 24 Οκτ 2014, 2:55 π.μ. Γιώργος Νάτσης
ĉ
Προβολή Λήψη
14 Φεβ. 2013  58k έκδ. 2 24 Οκτ 2014, 2:55 π.μ. Γιώργος Νάτσης
ĉ
Προβολή Λήψη
19 Μαρ. 2013  63k έκδ. 2 24 Οκτ 2014, 2:55 π.μ. Γιώργος Νάτσης
ĉ
Προβολή Λήψη
29 Μαρ. 2013  62k έκδ. 2 24 Οκτ 2014, 3:30 π.μ. Γιώργος Νάτσης
ĉ
Προβολή Λήψη
18 Απρ. 2013  62k έκδ. 2 24 Οκτ 2014, 2:55 π.μ. Γιώργος Νάτσης
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser