Одломак из "Дубока песма немогуће љубави"

поставио/ла Miroslav Lukić 08.04.2013. 04:59   [ ажурирано 30.01.2017. 09:13 ]
Први преведени стихови Бела Тукадруза на шпанском

 (Fin)

Espera, espera un minuto, Luna,
vayamos juntos,
vayámonos lejos de aquí
para buscar la Respuesta.
“Oh amor imposible”,
piensa el joven día y noche,
“¿qué escondiste en el fondo de mi triste corazón,
oculto, cual un ramo de albahaca,
para nunca volver a ser encontrado?
                                       

                                                           (Extracto del Poema profundo de amor imposible)

Prepev: Graciela Dondi

(End)

 

Wait, wait a minute, Moon,

let’s go together,

let’s go away from here,

to look for the Answer.

"Oh impossible love",

boy thinks day and night,

"what hid you on the bottom of my sad heart,

like a bunch of basil, hidden

never to be found again?

 

(Excerpt from Deep poem of impossible love)

Превод на енглески језик/ Translation into English

Јелена Ђурђевић/Jelena Đurić

(Крај)

 

Чек', почекај, месече,

да идемо заједно,

да идемо одавде,

да тражимо Одговор.

"О љубави немогућа",

мисли момче даноноћно,

"шта те сакри на дно тужног срца мога,

као киту босиока скривенога,

да те нико никад више не пронађе?

 

(Одломак из Дубока песма немогуће љубави)

Comments