Priser

Hvor meget lidt kan du slippe med?                                                                               
Den første time er gratis.                          
Vi holder et uforpligtende møde hos dig. Jeg får lov at høre, ganske kort, om din forretning og stille et par spørgsmål. Vi vender måske et par løsninger som kan hjælpe dig.
Den næste time koster 850,-                      
Bliver vi enige om en opgave som kan løses indenfor få timer er dette taksten for det effektive arbejde som udføres.
Rabatkortet: 10 timer for 6.800,-               
Køber du 10 timer får du 10% rabat. Du kan gemme overskydende timer til andre opgaver. Små opgaver som løses på 30 minutter tæller kun ½ time i regnskabet.