TYY:n virallinen edustajistovaalien tulos 2011

TYY:n edustajistovaalien aktiivisuus nousi hieman ollen 34,6 %. Vuoden 2009 vaalien äänestysprosentti oli 33. Kaikkiaan vaaleissa annettiin n. 5100 ääntä, joista noin 90 % annettiin sähköisesti.

Statistiikkaa

Ääniä laskettu toimipaikoittain

Äänestysprosentit yksiköittäin


Paikkajakauma ja muutos vs. 2009

Vaaliliitot

41 ensimmäistä valitaan edustajistoon. Varat vaaliliitoittain. Vaaliliittojen sisällä samalla äänimäärällä olleiden ehdokkaiden keskinäinen sijoitus ja samojen lopullisten vertailulukujen mukaan olleiden ehdokkaiden sijoitus on ratkottu arpomalla keskusvaalilautakunnan hyväksymällä tavalla ja valvonnassa.

TOP100