โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง

(ช่วงบางใหญ่ บางซื่อ)

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT)
175 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0 2612 2444     โทรสาร.
0 2612 2436รถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ-ราษฎร์บูรณะ) (อังกฤษ: Metropolitan Rapid Transit Purple Line, MRT Purple Line) เป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าในระบบรถไฟฟ้ามหานคร ซึ่งเป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นระบบรถไฟฟ้าที่มีทั้งโครงสร้างใต้ดินและยกระดับ มีแนวเส้นทางจากอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ชานเมืองด้านตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ ผ่านอำเภอบางใหญ่ และเมืองนนทบุรี เข้าสู่ใจกลางกรุงเทพฯ ย่านบางซื่อ ผ่านพื้นที่เมืองเก่าย่านดุสิต ถนนสามเสน บางลำพู ผ่านฟ้า วังบูรพา ลอดแม่น้ำเจ้าพระยา มายังใจกลางพื้นที่ฝั่งธนบุรีวงเวียนใหญ่ สิ้นสุดเส้นทางที่ราษฎร์บูรณะ ก่อนเข้าเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ชานเมืองด้านทิศใต้ของกรุงเทพฯ นับเป็นเส้นทางที่ผ่านสถานที่สำคัญมากมายทั้งในพื้นที่นนทบุรีและกรุงเทพฯ ทั้งยังช่วยเชื่อมต่อการเดินทางจากชานเมืองทั้งด้านนนทบุรีและพระประแดง ให้สามารถเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพฯ ได้อย่างสะดวกสบาย

เส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้เกิดจากการปรับปรุงแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง พ.ศ. 2538 ที่นำเอาเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเดิม ช่วงเตาปูน-บางใหญ่, สายสีม่วงเดิม ช่วงหอสมุดแห่งชาติ-เตาปูน และสายสีส้มเดิม ช่วงสามเสน (หอสมุดแห่งชาติ) -ราษฎร์บูรณะ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน กลายเป็นรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ที่กำหนดให้เป็นสายสีม่วง บรรจุในแผนแม่บทฯ ของสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547

ปัจจุบัน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือเส้นทางช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และช่วงบางซื่อ (เตาปูน) -ราษฎร์บูรณะ

เนื้อหา

พื้นที่ที่เส้นทางผ่าน

อำเภอบางบัวทอง (เขต อบต.บางรักพัฒนา), อำเภอบางใหญ่ (เขต อบต.เสาธงหิน), อำเภอบางบัวทอง (เขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง และ อบต.บางรักใหญ่), อำเภอเมืองนนทบุรี (เขต อบต.บางรักน้อย เทศบาลตำบลไทรม้า และเทศบาลนครนนทบุรี), กรุงเทพมหานคร (เขตบางซื่อ, ดุสิต, พระนคร, ธนบุรี, คลองสาน, จอมทอง และราษฎร์บูรณะ)

โครงการช่วงบางซื่อ-บางใหญ่

เป็นเส้นทางยกระดับที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทาง ราง พ.ศ. 2538 มาสู่แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2547 โดยแก้ไขนำเอาแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเดิม ช่วงบางซื่อ-บางใหญ่ มาเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่เกิดขึ้นใหม่ และไปเชื่อมต่อกับเส้นทางสายสีม่วงส่วนที่เหลือ ช่วงเตาปูน-สามเสน-ราษฎร์บูรณะ

ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างเส้นทางช่วงแรก บางซื่อ-เตาปูน-สะพานพระนั่งเกล้า (สัญญาที่ 1) และอยู่ระหว่างการเซ็นสัญญาในส่วนที่เหลือ ได้แก่เส้นทางช่วงสะพานพระนั่งเกล้า-บางใหญ่-คลองบางไผ่ (สัญญาที่ 2), อาคารที่จอดรถและศูนย์ซ่อมบำรุง (สัญญาที่ 3) รวมไปถึงระบบรถไฟฟ้า คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2555

แนวเส้นทาง

เป็นโครงสร้างยกระดับเกือบทั้งหมด เริ่มต้นจากอุโมงค์ใต้ดินของสถานีบางซื่อ ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ปัจจุบัน ขึ้นสู่ระดับดินบริเวณหน้าที่ทำการบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ยกระดับมุ่งหน้าสะพานสูงบางซื่อ เลี้ยวขวาที่แยกเตาปูน เข้าสู่ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ผ่านจุดตัดทางรถไฟบางซ่อน แยกวงศ์สว่าง จนสุดเขตกรุงเทพมหานคร เข้าสู่เขตเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เลี้ยวขวาที่แยกติวานนท์ เข้าสู่ถนนติวานนท์ ผ่านทางเข้ากระทรวงสาธารณสุข เลี้ยวซ้ายที่แยกแคราย เข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศร์ ไปเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-ปากเกร็ด-มีนบุรี)[1] ผ่านศาลากลางจังหวัดและศูนย์ราชการนนทบุรี จากนั้นข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ที่สะพานคู่ขนานฝั่งทิศเหนือของสะพานพระนั่งเกล้า เข้าสู่พื้นที่อำเภอบางใหญ่ เลี้ยวขวาที่ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตามถนนกาญจนาภิเษก ผ่านชุมชนตลาดบางใหญ่ สิ้นสุดเส้นทางบริเวณคลองบางไผ่ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รวมระยะทางทั้งสิ้น 23 กิโลเมตร[2]

รูปแบบของโครงการ

 • เป็นระบบรถไฟฟ้าขนาดหนัก (heavy rail transit) [2]
 • ขนาดราง 1.435 เมตร (standard guage) โดยมีรางที่ 3 ขนานไปกับรางวิ่งสำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัวรถ[2]
 • โครงสร้างทางวิ่ง เป็นแบบยกระดับ สูงประมาณ 17-19 เมตร จากผิวถนน เพื่อให้สามารถข้ามผ่านสะพานลอยคนข้ามถนน สะพานลอยรถยนต์ และสะพานลอยกลับรถได้ มีตอม่ออยู่ กลางถนน ระยะห่างตอม่อสูงสุด 40 เมตร เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรทั้งในระหว่างก่อสร้างและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ตอม่อมีลักษณะโปร่งบาง สวยงาม ไม่เทอะทะ และไม่ปิดบังอาคารบริเวณริมถนน[3]
 • ตัวรถใช้ระบบเดียวกันกับรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ความจุประมาณ 320 คนต่อคัน[3] สามารถรองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทาง[2]

[ศูนย์ซ่อมบำรุงและศูนย์ควบคุมการเดินรถ

มีศูนย์ซ่อมบำรุงและศูนย์ควบคุมการเดินรถบริเวณต้นทางสถานีคลองบางไผ่[2]

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีอาคารจอดแล้วจร (park and ride) 4 แห่ง[3] ได้แก่

สถานี

มี 16 สถานี (ไม่รวมสถานีบางซื่อ) เป็นสถานียกระดับทั้งหมด ยกเว้นสถานีเตาปูน ซึ่งเป็นสถานีใต้ดินเพียงแห่งเดียว[3] ทุกสถานีมีการออกแบบโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามมาตรฐานของ National Fire Protection Association ของสหรัฐอเมริกา ได้แก่มาตรฐาน NFPA 101 และ NFPA 130 นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้โดยสาร ผู้สัญจรไปมา ผู้อยู่อาศัยบริเวณสถานี รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้บริการ เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

รูปแบบสถานี

เป็นสถานียกระดับ ยาวประมาณ 250 เมตร กว้าง 18 เมตร มีทั้งรูปแบบชานชาลากลางและชานชาลาด้านข้าง การจัดพื้นที่ของสถานีประกอบด้วย[2]

 • ระดับถนน เป็นทางขึ้น-ลงสถานีจากทางเท้าทั้ง 2 ฝั่งถนน ที่ไม่กีดขวางการสัญจรของคนเดินเท้า และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับพักคอย สามารถกันแดดกันฝนได้ และมีระบบป้องกันน้ำท่วม ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นระดับผิวถนนได้อย่างคล่องตัว
 • ชั้นออกตั๋วโดยสาร (concourse) เป็นชั้นบริการผู้โดยสาร มีลักษณะแบบเปิดโล่ง ประกอบด้วยตู้ขายตั๋วและเครื่องตรวจตั๋วอัตโนมัติ ผู้โดยสารสามารถใช้เป็นสะพานลอยข้ามถนนได้ และบางสถานียังสามารถเชื่อมต่อไปยังอาคารข้างเคียงหรืออาคารจอดรถของโครงการ ได้อีกด้วย
 • ชั้นชานชาลา เป็นชั้นสำหรับรถไฟฟ้าจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร มีพื้นที่กว้างขวาง แบ่งตอนกลางเป็นช่องระบายอากาศเปิดโล่ง 2 ช่อง มีประตูกั้นชานชาลา (platform screen door) ที่สูงขึ้นมาจากพื้นระดับหนึ่ง (half height) มีบันไดสำหรับผู้โดยสารขึ้น-ลงที่ปลายชานชาลาทั้งสองด้าน และมีบันไดสำหรับหนีภัยในกรณีฉุกเฉิน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ มีจำนวนสถานีทั้งสิ้น 16 แห่ง ได้แก่


1. สถานีคลองบางไผ่ ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนกาญจนาภิเษก ช่วงบริเวณคลองบางไผ่ ประกอบด้วย ศูนย์ซ่อมบำรุง อาคารโรงจอดรถไฟฟ้า และอาคารจอดรถ

2. สถานีตลาดบางใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนกาญจนาภิเษก บริเวณย่านธุรกิจ สถานประกอบการ และที่อยู่อาศัย อาทิ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ห้างบิ๊กซี หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ เป็นต้น

3. สถานีสามแยกบางใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนกาญจนาภิเษก บริเวณที่อยู่อาศัยหนาแน่น อาทิ หมู่บ้านกฤษดานครโครงการ 10 หมู่บ้านธนกาจญน์ เป็นต้น พร้อมอาคารจอดรถ และบริเวณเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ

4. สถานีบางพลู ตั้งอยู่กลางสี่แยกบางพลู ถนนรัตนาธิเบศร์ ตัดถนนบางกรวยไทรน้อย

5. สถานีบางรักใหญ่ ตั้งอยู่กึ่งกลางถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณแยกตัดกับถนนราชพฤกษ์

6. สถานีท่าอิฐ ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนรัตนาธิเบศร์ ใกล้สำนักงานการเดินรถที่ 7 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พร้อมอาคารจอดรถ

7. สถานีไทรม้า ตั้งอยู่บริเวณเยื้องลงมาทางทิศใต้ของถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณซอยตาหรั่ง โดยรถไฟฟ้าจะวิ่งข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณสะพานพระนั่งเกล้า ในแนวคู่ขนาน

8. สถานีสะพานพระนั่งเกล้า ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นสะพานพระนั่งเกล้า ฝั่งตะวันออก

9. สถานีแยกนนทบุรี 1 ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ พร้อมอาคารจอดรถ

10. สถานีศรีพรสวรรค์ ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณซอย  รัตนาธิเบศร์ 22

11. สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณที่ว่าการ อำเภอเมืองนนทบุรี

12. สถานีกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนติวานนท์ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข

13. สถานีแยกติวานนท์ ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ระหว่างซอยกรุงเทพ- นนทบุรี 12-14

14. สถานีวงศ์สว่าง ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนกรุงเทพ-นนทบุรี บริเวณก่อนถึงทางแยกวงศ์สว่าง

15. สถานีบางซ่อน ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนกรุงเทพ-นนทบุรี บริเวณชุมชนตลาดบางซ่อน

16. สถานีเตาปูน ตั้งอยู่บริเวณจุดตัดระหว่างถนนประชาราษฎร์ 2 กับถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ที่เตาปูน 

รายชื่อสถานี

รหัส ชื่อสถานี ชานชาลา จุดเปลี่ยนเส้นทาง
บางซื่อ-บางใหญ่
BAN บางซื่อ (Bang Sue) (เฉพาะชานชาลาที่ 2) 2 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงบางซื่อ (เตาปูน)-ราษฎร์บูรณะ (โครงการ)
รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน

P16 เตาปูน (Tao Pun) 4 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงบางซื่อ (เตาปูน)-ราษฎร์บูรณะ (โครงการ)
รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายบางซื่อ-ท่าพระ (โครงการ)

P15 บางซ่อน (Bang Son) 2 รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน : สถานีรถไฟบางซ่อน (กำลังก่อสร้าง)
P14 วงศ์สว่าง (Wong Sawang) 2
P13 แยกติวานนท์ (Tiwanon Intersection) 2
P12 กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Public Health) 2
P11 ศูนย์ราชการนนทบุรี (Nonthaburi Government Center) 4 รถไฟฟ้าสายสีชมพู
P10 ศรีพรสวรรค์ (Si Phonsawan) 2
P9 แยกนนทบุรี 1 (Nonthaburi 1 Intersection) 2
P8 สะพานพระนั่งเกล้า (Phra Nang Klao Bridge) 2
P7 ไทรม้า (Sai Ma) 2
P6 ท่าอิฐ (Tha It) 2
P5 บางรักใหญ่ (Bang Rak Yai) 2
P4 บางพลู (Bang Phlu) 2
P3 สามแยกบางใหญ่ (Bang Yai Intersection) 2
P2 ตลาดบางใหญ่ (Bang Yai Market) 2
P1 คลองบางไผ่ (Bang Phai Canal) 2

การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น

ผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ก่อสร้าง

โครงการนี้จะมีการเวนคืนที่ดินเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างโครงการ เพื่อจัดทำทางขึ้น-ลงของสถานีต่างๆ อาคารจอดรถ ศูนย์ซ่อมบำรุงรักษา และสิ่งจำเป็นอื่นๆ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 ที่จะกำหนดราคาเวนคืนที่ดิน และค่าทดแทนภาระในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นธรรม มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาราคาที่ดินจากปัจจัยต่างๆ เช่น ทำเลที่ตั้งของที่ดิน ราคาประเมินของกรมที่ดิน รวมทั้งราคาซื้อขายในบริเวณนั้น เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ถูกเวนคืนถือว่าเป็นผู้เสียสละ จะมีการจัดทำชื่อไปติดประกาศเกียรติคุณ ณ สถานีปลายทางที่คลองบางไผ่และเตาปูน[3]

อย่างไรก็ตาม เมื่อปี พ.ศ. 2548 ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นนทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ได้มีมติเพื่อเสนอต่อไปยังรัฐบาลให้ก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่นนทบุรีเป็น ระบบใต้ดิน ต่อมาประชาชนส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู่บริเวณถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรีได้ รวมตัวคัดค้านการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้ายกระดับ และได้ขึ้นป้ายผ้าประท้วงหน้าอาคารพาณิชย์ตลอดแนวถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี โดยเฉพาะย่านการค้าบริเวณแยกเตาปูน ซึ่งกำหนดให้เป็นสถานีร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เนื่องจากถนนมีความกว้างจำกัด เกรงจะมีผลกระทบต่อการค้าขาย ทัศนียภาพ และปัญหามลภาวะ จึงมีข้อเสนอให้ตลอดแนวถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี สร้างเป็นระบบรถไฟฟ้าใต้ดินแทน[4] ในครั้งนั้น ทาง รฟม. ได้เจรจาและทำความเข้าใจกับผู้คัดค้านจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และยังคงยืนยันถึงข้อดีของการก่อสร้างในรูปแบบเส้นทางยกระดับ

การปรับเปลี่ยนเส้นทาง

สัญญาการก่อสร้าง

 1. สัญญาที่ 1 โครงสร้างทางยกระดับตะวันออกจากเตาปูน-สะพานพระนั่งเกล้า ระยะทาง 12 กม. ค่าก่อสร้าง 14,842 ล้านบาท
 2. สัญญาที่ 2 โครงสร้างยกระดับส่วนตะวันตกระยะ 11 กม.จากสะพานพระนั่งเกล้า-คลองบางไผ่ ค่าก่อสร้าง 13,050 ล้านบาท
 3. สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดรถ ค่าก่อสร้าง 5,050 ล้านบาท
 4. สัญญาที่ 6 งานวางระบบราง ราคากลางในการก่อสร้าง 3,663 ล้านบาท

ความคืบหน้าของโครงการช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

 • การประชุมคณะกรรมการ รฟม. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ได้พิจารณาวงเงินจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อออกแบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ-ราษฎร์บูรณะ ในส่วนที่เป็นทางยกระดับ โดยส่วนที่เป็นใต้ดินจะออกแบบไปพร้อมกับการก่อสร้างในเวลาเดียวกัน[6]
 • พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานกรรมการ รฟม. เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเออีซี เป็นที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 และปรับปรุงเอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ วงเงินค่าจ้าง 52,927,015 บาท มีระยะเวลาดำเนินงาน 4 เดือน[7]
 • กันยายน พ.ศ. 2550 คณะกรรมการ รฟม. สรุปแนวทางการลงทุนด้านการเดินรถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยให้รัฐบาลและเอกชนลงทุนร่วมกัน (Public private Partnership; PPP) และเลือกรูปแบบที่รัฐลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และจัดเก็บค่าโดยสาร แล้วให้เอกชนลงทุนระบบรถไฟฟ้า ทำหน้าที่เดินรถ โดยจ่ายเป็นเงินค่าจ้างแบบกำหนดราคาคงที่ (Gross Cost Concession; GC) แนวทางนี้เป็นการว่าจ้างเอกชน ไม่ได้แบ่งส่วนแบ่งรายได้ จึงสามารถทำได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ขบวนการตาม พรบ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 [8]
 • กันยายน พ.ศ. 2550 คณะกรรมการมีมติให้ รฟม. หารือกับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีเอ็มซีแอล เพื่อให้เป็นผู้ลงทุนและรับสิทธิ์ว่าจ้างเดินรถในช่วงบางซื่อ-เตาปูน ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรนั้น แต่ รฟม. จะเปิดให้มีการแข่งขันในการลงทุนระบบและการเดินรถช่วงจากเตาปูน-บางใหญ่[8]
 • ที่ประชุม รฟม. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ได้เลื่อนการเปิดซองเอกสารด้านเทคนิคก่อสร้างงานโยธาออกไปเพื่อพิจารณาราย ละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าอาจเข้าข่ายความผิดต่อ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ในประเด็นการปรับราคาค่าก่อสร้างจาก 31,000 ล้านบาทเป็น 36,000 ล้านบาท หลังจากปิดการขายเอกสารประกวดราคาไปแล้ว และการเปลี่ยนเงื่อนไขในทีโออาร์ให้บริษัทที่เข้าร่วมมีรายรับทั้งปี 3 ปีติดต่อกันเฉลี่ยจากปีละไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทเป็น 10,000 ล้านบาท ซึ่งทาง รฟม. ชี้แจงการปรับเพิ่มวงเงินว่าเกรงจะเป็นปัญหาหากผู้รับเหมารายเล็กเกินไป[9]
 • วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2552 รฟม. ได้เปิดซองประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางซื่อ-บางใหญ่ สัญญาที่ 1 (โครงสร้างยกระดับส่วนตะวันออก ระยะทาง 12 กิโลเมตร จากเตาปูน-สะพานพระนั่งเกล้า และงานก่อสร้างทางวิ่งช่วงบางซื่อ-เตาปูน) วงเงิน 13,441 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มซีเคทีซี จอยท์เวนเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 16,724.50 ล้านบาท และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 17,100.00 ล้านบาท เป็นอันดับที่ 2[10]
 • ขณะนี้คณะกรรมการผลการประกวดราคาได้เจรจาลดราคาค่าก่อสร้างสัญญาที่ 1 กับกลุ่มซีเคทีซี จอยท์เวนเจอร์เป็นผลสำเร็จแล้ว เหลือ 14,985 ล้านบาท[11] จากราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาเหล็กและน้ำมันเชื้อเพลิงยังสูง[12] คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552[13] และหลังจากคณะกรรมการ รฟม. อนุมัติผลการประกวดราคาในสัญญาที่ 1 แล้ว ทางรฟม. จะเปิดซองราคางานก่อสร้างสัญญาที่ 2 (งานก่อสร้างทางยกระดับสายตะวันตก ระยะทาง 11 กิโลเมตร ช่วงสะพานพระนั่งเกล้า-คลองบางไผ่ และงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) วงเงิน 12,602 ล้านบาทต่อไป ส่วนสัญญาที่ 3 (งานก่อสร้างอาคารที่จอดรถและศูนย์ซ่อมบำรุง) วงเงิน 5,962 ล้านบาท ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาด้านเทคนิคของผู้ยื่นซองประกวดราคาจากไจก้า[14]
 • นอกจากนี้ทาง รฟม. ยังอยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน (project consultant) เพื่อทำหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างและงานระบบรถไฟฟ้าทั้งหมด[15]
 • รฟม. ต่อรองราคาสัญญา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง แล้วเสร็จ คาดรวมทั้งหมดไม่เกินกรอบวงเงินกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างสัญญาที่ 1 ได้เดือนสิงหาคม 2552 และสัญญาที่ 2,3 ในเดือนตุลาคม 2552[16]

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานีบางซื่อ และสถานีเตาปูน

แต่เดิมนั้นรถไฟฟ้ามหานครส่วนต่อขยายบางใหญ่-บางซื่อ เป็นส่วนหนึ่งของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน แต่หลังจากรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินก่อสร้างเสร็จ ก็มีการปรับเปลี่ยนสาย โดยช่วงเตาปูน-บางใหญ่ ให้เปลี่ยนไปเป็นสายสีม่วง และจากสถานีเตาปูน-ท่าพระ เป็นสายสีน้ำเงิน(ส่วนต่อขยาย) ทำให้ช่วงตั้งแต่สถานีเตาปูน-บางซื่อ กลายเป็นสายสีน้ำเงิน และสถานีบางซื่อซึ่งเดิมสร้างชานชาลาที่ 2 สำหรับเดินรถมาบางใหญ่ ก็เปลี่ยนไปท่าพระ ทำให้รถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ มาสิ้นสุดที่เตาปูนแค่นี้ แต่ในสัญญาก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง สัญญาที่ 1 รวมเอาเส้นทางตั้งแต่บางซื่อ-เตาปูน ซึ่งเป็นส่วนของรถไฟฟ้าสายสีนำเงิน มารวมด้วย

โครงการช่วงบางซื่อ (เตาปูน) -ราษฎร์บูรณะ

เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงแนวเส้นทางในแผนแม่บทระบบขน ส่งมวลชนทางราง พ.ศ. 2538 มาสู่แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2547 โดยแก้ไขแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มเดิม (บางกะปิ-สามเสน-ราษฎร์บูรณะ) ช่วงสามเสน (หอสมุดแห่งชาติ) -ราษฎร์บูรณะ และแนวเส้นทางสายสีม่วงเดิม (หอสมุดแห่งชาติ-เตาปูน-บางพูด) ช่วงเตาปูน-หอสมุดแห่งชาติ นำมารวมกันเป็นเส้นทางสายสีม่วงที่เกิดขึ้นใหม่ และไปเชื่อมต่อกับเส้นทางสายสีม่วงส่วนแรกในช่วงบางใหญ่-เตาปูน

แนวเส้นทาง

เส้นทางส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างอุโมงค์ใต้ดิน เริ่มต้นเป็นเส้นทางยกระดับจากสถานีเตาปูน ที่แยกเตาปูน ซึ่งเป็นจุดบรรจบกับเส้นทางช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายบางซื่อ-ท่าพระ จากนั้นเส้นทางจะลดระดับลงมาใต้ดินเข้าสู่ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ผ่านแยกเกียกกายและถนนสามเสน ลงมาทางทิศใต้ ผ่านแยกบางกระบือ แยกศรีย่าน เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ที่สถานีสามเสน (แยกซังฮี้) ผ่านหอสมุดแห่งชาติ แยกเทเวศร์ แยกบางขุนพรหม ไปเลี้ยวซ้ายที่แยกบางลำพูเข้าสู่ถนนพระสุเมรุ เลียบคลองรอบกรุง เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม ส่วนต่อขยายสนามกีฬาแห่งชาติ-พรานนก ที่สถานีผ่านฟ้าลีลาศ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ก่อนเข้าสู่ถนนมหาไชย ผ่านแยกสำราญราษฎร์ (ประตูผี) แยกเรือนจำ เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-ท่าพระ ที่สถานีวังบูรพา ก่อนเข้าสู่ถนนจักรเพชร ผ่านสะพานหัน พาหุรัด

จากนั้นเส้นทางจะลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแนวขนานกับสะพานพระปกเกล้า เข้าสู่ ถนนประชาธิปก ผ่านวงเวียนใหญ่ ไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงหัวลำโพง-มหาชัย ที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ และรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม ที่สถานีวงเวียนใหญ่ แล้วมุ่งหน้าไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ผ่านสำเหร่ แยกมไหสวรรย์ แยกดาวคะนอง-จอมทอง

จากนั้น เส้นทางจะยกระดับขึ้นเหนือผิวดินเข้าสู่ถนนสุขสวัสดิ์ที่แยกบางปะแก้ว จุดตัดถนนพระรามที่ 2 ผ่านบางปะกอก แยกประชาอุทิศ (กิโลเก้า) ไปสิ้นสุดเส้นทางบนถนนสุขสวัสดิ์ ก่อนเข้าเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

รวมระยะทางทั้งสิ้น 20 กิโลเมตร เป็นเส้นทางใต้ดิน 14 กิโลเมตร และเส้นทางยกระดับ 6 กิโลเมตร

สถานี

มีรวม 16 สถานี (ไม่รวมสถานีเตาปูน) เป็นสถานีใต้ดิน 12 สถานี (ตั้งแต่สถานีเกียกกายถึงสถานีจอมทอง) ยาวประมาณ 250 เมตร กว้าง 20 เมตร มีประตูชานชาลา (platform screen door) และเป็นสถานียกระดับอีก 4 สถานี ยาวประมาณ 250 เมตร กว้าง 18 เมตร

รายชื่อสถานีอย่างไม่เป็นทางการ

ชื่อย่อ ชื่อสถานี ชานชาลา จุดเปลี่ยนเส้นทาง
เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ

เตาปูน (Tao Pun)
รถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงบางซื่อ-บางใหญ่ (กำลังก่อสร้าง)
รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายบางซื่อ-ท่าพระ (โครงการ)


เกียกกาย

กรมชลประทาน

สามเสน/ซังฮี้
รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม (โครงการ)

หอสมุดแห่งชาติ

บางขุนพรหม

ผ่านฟ้าลีลาศ

วังบูรพา
รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายหัวลำโพง-บางแค (โครงการ)

สถานีประชาธิปก/สะพานพุทธ

วงเวียนใหญ่
รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม : วงเวียนใหญ่
รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม : สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ (โครงการ)


สำเหร่

มไหสวรรย์

จอมทอง

ดาวคะนอง/บางปะแก้ว

บางปะกอก

ประชาอุทิศ

ราษฎร์บูรณะ

การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น

รูปแบบของโครงการ

 • เป็นระบบรถไฟฟ้าขนาดหนัก (heavy rail transit) [2]
 • ขนาดราง 1.435 เมตร (standard guage) โดยมีรางที่ 3 ขนานไปกับรางวิ่งสำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัวรถ[2]
 • ตัวรถใช้ระบบเดียวกันกับรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน สามารถรองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทาง[2]

การปรับเปลี่ยนเส้นทาง

 • ปี พ.ศ. 2551 นายกรัฐมนตรีนายสมัคร สุนทรเวช พยายามปรับเปลี่ยนแผนแม่บท โดยต่อขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ-ราษฎร์บูรณะ ออกไปเป็นบางซื่อ-ราษฎร์บูรณะ-ป้อมพระจุลฯ แต่ส่วนต่อขยายดังกล่าวยังไม่เคยมีการศึกษาความเหมาะสมมาก่อน และทาง สนข. ยังไม่เห็นความเหมาะสมจึงไม่บรรจุไว้ในแผนการศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า[17]

ความคืบหน้าของโครงการช่วงบางซื่อ (เตาปูน) -ราษฎร์บูรณะ

 • วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2548 นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการระบบขนส่งมวลชน ได้ยืนยันว่าจะนำเส้นทางช่วงบางซื่อ-วังบูรพาออกจากแผนงาน ส่วนช่วงวังบูรพา-ราษฎร์บูรณะยังไม่มีความชัดเจน ต้องใช้เวลาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนแนวทางเลือกโครงการทดแทนรถไฟฟ้าสายสีม่วงด้วยบีอาร์ทีที่รัฐมนตรีฯ ได้เสนอไว้ก่อนหน้านี้ ในเส้นทางสะพานพระราม 7ถนนสามเสน-สนามหลวง และเส้นทางวงเวียนใหญ่-ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน-ถนนสุขสวัสดิ์-ราษฎร์บูรณะ ที่ได้เสนอพร้อมกับเส้นทางบางใหญ่-รัตนาธิเบศร์-งามวงศ์วาน-บางเขน ไม่มีปรากฏในแผนงานอีก[5]
 • ปัจจุบัน (พ.ศ. 2552) ยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ เกี่ยวกับโครงการส่วนต่อขยายช่วงนี้

โครงการส่วนต่อขยายเพิ่มเติมที่เคยมีข้อเสนอแนะ

 1. สถานีอำเภอไทรน้อย
 2. สถานีโรงไฟฟ้าไทรน้อย
 3. สถานีหมู่บ้านบัวทองเคหะ
 4. สถานีแยกบางบัวทอง
 5. สถานีถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย
 6. สถานีวัดลาดปลาดุก

แต่หลังจากที่นายสมัคร สุนทรเวช พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ส่วนต่อขยายเพิ่มเติมทั้ง 2 ช่วง ก็ไม่มีความคืบหน้า มีความเคลื่อนไหวเฉพาะช่วงคลองบางไผ่-บางซื่อ เท่านั้น

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

 1. ^ โครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีชมพู โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
 2. ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
 3. ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 11 คำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
 4. ^ ฮือต้านรถไฟลอยฟ้ารฟม. ขึ้นป้ายค้านริมกรุงเทพนนท์-แฉ รฟม. เวนคืนทุก 700 ม. ไทยรัฐ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548
 5. ^ 5.0 5.1 กลับมาแล้ว !!! รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วง 'บางใหญ่-บางซื่อ' เหมือนเดิม ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 16-19 ตุลาคม พ.ศ. 2548
 6. ^ รฟม.จ้างเอกชนผุดส่วนต่อ 3 เส้นทาง กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
 7. ^ รฟม.จรดปากกาจ้างที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้า 2 เส้นทางแล้ว ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
 8. ^ 8.0 8.1 รฟม. ชงแผนลงทุนระบบรถไฟฟ้า + เล็งจ้างเอกชนติดตั้งอาณัติสัญญาณ-เดินรถ/เตรียมถกบีเอ็มซีแอลวิ่งรถเพิ่มอีก 1 กม. หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550
 9. ^ รถไฟฟ้า "สีม่วง" สะดุด สตง. เลื่อนเปิดซอง ไทยโพสต์ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551
 10. ^ "ช.การช่าง" ชงราคาต่ำสุดรถไฟฟ้าสีม่วง วงการจับตา "ซิโน-ทัย" พลิกเข้าวิน มติชนรายวัน วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552
 11. ^ สีม่วงสัญญา 1 ลงตัว! CK ยอมต่ำ1.5หมื่นล. หุ้นรับเหมาวิ่งรับสัญญา2:รฟม.เปิดซองเดือนหน้า ข่าวหุ้น วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2552
 12. ^ รฟม. บี้ "ซีเคทีซี" หั่นราคาสายสีม่วง ข่าวสดรายวัน วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2552
 13. ^ รฟม. บีบ ช.การช่าง กดค่าก่อสร้างสายสีม่วง กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 12 มีนาคม พ.ศ. 2552
 14. ^ เอกชนรุมทึ้งโครงการรัฐ 1.6 แสน ล. นำร่องเปิดซองสายสีม่วง 13 ม.ค. มติชนออนไลน์ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552
 15. ^ ที่ปรึกษาคุมสายสีม่วง ไจก้าเห็นชอบ 5 กลุ่มยื่นข้อเสนอ เดลินิวส์ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2552
 16. ^ http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=234072&page=48
 17. ^ หั่นเส้นทางรถไฟฟ้าใยแมงมุม ที่ปรึกษาชี้ไม่มีข้อมูลรองรับ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
 18. ^ http://news.giggog.com/economic/cat5/news15179/

[แก้] แหล่งข้อมูลอื่น


โดยงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง(บางใหญ่-บางซื่อ) ระยะทาง 23 กิโลเมตรนั้นมีเนื้องานแบ่งเป็น 6 สัญญา

สัญญาเงินกู้สำหรับค่าก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ 1 ,2 และ 3

สัญญาที่ 1 โครงสร้างยกระดับตะวันออกจากเตาปูน-สะพานพระนั่งเกล้า ระยะทาง 12 กิโลเมตร ช่วงบางซื่อ-แม่น้ำเจ้าพระยา หลังจากที่เปิดซองประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่-บางซื่อ มีบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 3 รายใหญ่ร่วมยื่นซองเสนอราคา ประกอบด้วย

1. บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์                เสนอราคา             17,917,009,462 บาท

2. กลุ่มซีเคทีซี จอยเวนเจอร์ ของบมจ.ช.การช่าง ที่ร่วมกับบจ.โตคิว คอนสตรัคชั่น               เสนอราคา             16,724,500,000 บาท

ลดเหลือ 14,292 ล้านบาท

ชื่อบริษัท บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

ผู้ติดต่อ : คุณมานัตย์  บุญญาลัย                              ตำแหน่ง Electrical Engineer(Utility Section)

มือถือ : 081-620-0748       

Email : ton2910@hotmail.com

ที่อยู่ อาคารวิริยะถาวร, 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

เบอร์โทรศัพท์ 0-2277-0460, 0-2275-0026

เบอร์โทรสาร 0-2275-7029

เว็บไซด์ http://www.ch-karnchang.co.th


3. บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  เสนอราคา             17,100,000,000 บาท

 

สัญญาที่ 2 ซึ่งเป็นการก่อสร้างโครงสร้างยกระดับส่วน ตะวันตก ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร จำนวน 8 สถานี จากสถานีสะพานพระนั่งเกล้าถึงสถานี คลองบางไผ่ และงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศใต้ของสะพานพระนั่งเกล้า ในวันที่ 18 สิงหาคม 2551 จะสามารถเริ่มก่อสร้างโครงการได้ในปลายปีนี้  และจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างจนถึงการทดสอบระบบอีก  4  ปีครึ่ง  ก็จะสามารถเปิดเดินรถให้บริการได้ในปลายปี  2556-ต้นปี 2557 มีบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างยื่นข้อเสนอ จำนวน 3 บริษัท จากจำนวน 16 บริษัท ที่สนใจซื้อเอกสาร ดังนี้

1. CKTC Joint Venture ประกอบด้วย เสนอราคา 15,600,500,000 บาท
          -   บมจ. ช. การช่าง
          -   บริษัท โตคิว คอนสตรัคชั่น จำกัด

2. ITON Joint Venture ประกอบด้วย เสนอราคา 16,350,830,000  บาท
          -   บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์
          -   บริษัท โอบายาชิ คอร์ปอร์เรชั่น
          -   บริษัท นวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

3. บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 15,320,000,000 บาท เจรจา ได้ข้อสรุปที่ วงเงิน 13,100 ล้านบาท

ชื่อบริษัท บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)

ผู้ติดต่อ :คุณประสพพร

ที่อยู่ อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 29-30, 32/59-60 ถนนอโศก สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.

เบอร์โทรศัพท์ 0-2260-1321-2

เบอร์โทรสาร 0-2260-1339, 0-2258-3436

เว็บไซด์ www.stecon.co.th


สัญญาที่ 3 ศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดรถ ซึ่งประกอบด้วยงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง ที่บางใหญ่ และอาคารจอดแล้วจร จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สถานีแยกนนทบุรี 1 สถานีท่าอิฐ สถานีสามแยกบางใหญ่ และสถานีคลองบางไผ่ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2551 มีบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างยื่นข้อเสนอ จำนวน 5 บริษัท จากจำนวน 23 บริษัท ที่สนใจซื้อเอกสาร ดังนี้

1. บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์

2. CKTC Joint Venture ประกอบด้วย
         -   บมจ. ช. การช่าง
         -   บริษัท โตคิว คอนสตรัคชั่น จำกัด

3. บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

4. TAKENAKA-RITTA Joint Venture ประกอบด้วย
         -   TAKENAKA
         -   บริษัท ฤทธา จำกัด

5. PAR Joint Venture ประกอบด้วย ต่อรองเจรจาได้ข้อสรุป วงเงิน 5,025 ล้านบาท
         -    Power Line Engineering Public Company Limited
         -    บมจ. แอสคอน คอนสตรัคชั่น
         -   บจก. รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย)


สัญญาที่ 4              เป็นการว่าจ้างเอกชนเข้าร่วมลงทุนในการบริหารโครงการ จากสถานีเตาปูนสถานีบางซื่อ

 

สัญญาที่ 5           เป็นการว่าจ้างเอกชนเข้ามาบริหารการเดินรถ ซึ่งจะมีการเปิดประมูลลงทุนจัดหาระบบรถระบบอาณัติสัญญาณ ระบบตั๋ว วงเงิน 17,000 ล้านบาท

 

สัญญาที่ 6             งานระบบราง จากวงเงินที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติไว้เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 จำนวน 4,077 ล้านบาท เป็น  3,638 ล้านบาท ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการประกวดราคาเนื่องจากอยู่ในระหว่างการอนุมัติเงิน กู้จากแหล่งเงินกู้ JICA                คาดว่าจะเปิดประมูลงานวางรางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางซื่อ-บางใหญ่) ไม่เกินต้นเดือน ก.ย.นี้ โดยจะนำร่างประกวดราคามูลค่า 3,638 ล้านบาทเสนอ  


บริษัทที่ปรึกษายื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการรถ ไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างทั้งหมดรวมถึงงานระบบรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

สำหรับบริษัทที่ปรึกษา 4 กลุ่ม ที่มายื่นข้อเสนอ ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย

1.เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์

2.พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล

3.โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์

4.เอ็มเอเอ คอนซัลแตนท์

5.โมห์แอนด์แอสโซซิเอชั่น

6.ดีทู คอน ซัลท์เอเชีย

7.ดีทู คอนซัลท์ ดร.เวคเนอร์ ดร.สคัลเตอร์

8.ไทยเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์

9.วิชากร

กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย

1.โปรเจคท์ แพลนนิ่ง เซอร์วิช

2.ทีมคอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมเนจเม้นท์

3.พีบี เอเชีย

4.เดอะหลุยส์ เบอเจอร์ กรุ๊ป

5.เจเปน เรลเวย์ เทคนิคอล เซอร์วิช

6.แวลูแพลนนิ่ง อินเตอร์ เนชั่นแนล

7.เอสอีซี คอนซัลท์เอ็นจิเนียริ่ง

8.พี.ยู. แอสโซซิเอท

กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย

1.ซิสทรา เอสเอ

2.กาตาฮิระ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่น แนล

3.สก็อต วิลสัน เคิร์คแพททริค (ประเทศไทย)

4.ดอร์ช คอนซัลท์เอเชีย

5.เซาท์อีสเอเชีย เทคโนโลยี

6.ไดนามิค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์

7.อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์

8.เอ็มไอที อาร์ เทคนิคอล คอนซัลแตนท์

9.ซิสทรา เอ็มวีเอ (ประเทศไทย)

และกลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย

1.บริษัทไทยเอ็มเอ็ม

2.ม็อต แมคโดนัลด์

3.นิพปอน คอยล์

4.เอฟซิลอน

5.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป

6.อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง

7.อินฟินนิตี้ เซอร์วิช

 Comments