Thema's

De EcoVredeGaard heeft als doel om kennis op het gebied van voedselbossen voor iedereen toegankelijk te maken.

Dit kan zijn;

De aanleg van voedselbossen voor iedereen mogelijk maken
 
Gebruik maken van de nieuwe (Bio)diversiteit en combinatieteelt 
Verminderen van- en anticiperen op klimaatverandering en de effecten daarvan 
Praktische handvatten voor zelfredzaamheid
Nieuwe manieren van landbouw en productie
 
Onderzoek, kennisontwikkeling, parameters en innovatie stimuleren, initieren en uitvoeren